suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Ajankohtaista > UNHCR: Turvapaikkahakemusten määrä kasvanut 17 prosentilla teollistuneissa maissa vuoden 2011 alkupuoliskolla  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
UNHCR: Turvapaikkahakemusten määrä kasvanut 17 prosentilla teollistuneissa maissa vuoden 2011 alkupuoliskolla
19.10.2011

Tukholma, 18. lokakuuta 2011 (UNHCR) - Turvapaikkahakemusten määrä kasvoi 17 prosentilla teollistuneissa maissa alkuvuonna. Suurin osa hakemuksista tuli maista, joissa vallitsee pitkäaikainen pakolaistilanne. Tämä käy ilmi YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) tänään julkaisemasta raportista.

UNHCR:n Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, First Half 2011 -raportista tulee esille, että 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2011 välisenä aikana teollistuneissa maissa jätettiin yhteensä 198,300 turvapaikkahakemusta, kun samaan aikaan edellisenä vuonna hakemuksia tuli 169,300.

Koska hakemusten määrä normaalisti lisääntyy loppuvuodesta, UNHCR arvioi, että vuoden 2011 loppuun mennessä hakemuksia voi olla 420,000. Tämä luku olisi suurin viimeiseen kahdeksaan vuoteen.

Vuoden 2011 aikana on tähän mennessä koettu merkittäviä pakolaiskriisejä Länsi- ja Pohjois-Afrikassa, sekä Afrikan sarvessa. Raportissa todetaan, että näihin kriiseihin liittyvää turvapaikanhakijoiden määrän kasvua havaittiin erityisesti tunisialaisten, norsunluurannikkolaisten ja libyalaisten keskuudessa (vastaavasti 4,600, 3,300 ja 2,000 hakemusta), mutta pääosin tapahtumien vaikutus oli vähäinen teollistuneissa maissa.

Kokonaisuudessaan raportissa tutkitusta 44 maasta turvapaikanhakijoiden alkuperämaat pysyivät suhteellisen muuttumattomina verrattuna edellisten tutkimusten tuloksiin: hakijat tulivat Afganistanista (15,300), Kiinasta (11,700), Serbiasta [ja Kosovosta: YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244] (10,300), Irakista (10,100) ja Iranista (7,600 hakijaa).

”2011 vuonna on ollut enemmän pakolaiskriisejä, kuin koko muuna aikana pakolaiskomissaarina toimiessani,” totesi YK:n Pakolaisasian päävaltuutettu António Guterres. ”Kriisien vaikutus turvapaikkahakemusten määrään teollistuneissa maissa näyttäisi toistaiseksi olevan pienempi, kuin mitä olisi voinut olla odotettavissa. Tämä johtuu siitä, että useat pakenivat naapurimaihin. Kaikesta huolimatta olemme kiitollisia siitä, että teollistuneet maat edelleen kunnioittavat ihmisten oikeuksia saada vaatimuksensa turvapaikasta kuuluviin.”

Maanosien kannalta Eurooppa rekisteröi suurimman määrän hakemuksia, eli 73 prosenttia kaikista teollistuneiden maiden hakemuksista. Vain Australaasiassa määrä putosi merkittävästi edellisvuoden 6,300 hakemuksesta 5,100 hakemukseen. Samanaikaisesti hakemukset Kaakkois-Aasiaan yli kaksinkertaistuivat: Japanissa ja Etelä-Koreassa vastaanotettiin 1,300 hakemusta verrattuna vuoden 2010 alkupuoliskon 600 hakemukseen.

Maakohtaisesti Yhdysvallat vastaanotti teollisuusmaista eniten hakemuksia(36,400), jota seurasivat Ranska (26,100), Saksa (20,100), Ruotsi (12,600) ja Iso-Britannia (12,200 hakemusta).

Pohjoismaat olivat Euroopassa ainoa alue, jossa turvapaikanhakijoiden määrät laskivat.
Turvapaikkahakemusten määrä laski 39 prosentilla Suomessa, 23 prosentilla Tanskassa ja 10 prosentilla Ruotsissa. Hakemukset Norjaan kuitenkin lisääntyivät neljällä prosentilla. Islannissa turvapaikkahakemusten määrä pysyi vähäisenä (32 hakemusta), mutta kasvoi 88 prosentilla 2011 vuoden alkupuoliskolla verrattuna edellisvuoteen, jolloin hakemuksia tuli yhteensä 17.

Ruotsi ja Norja vastaanottivat eniten turvapaikan hakijoita Somaliasta. Tanska vastaanotti eniten hakemuksia Afganistanista ja Suomi Irakista. Ruotsissa somalialaisten turvapaikan hakijoiden määrä romahti (53 prosentilla), kun taas Norjassa se kaksinkertaistui. Tanskassa afganistanilaisten turvapaikan hakijoiden määrä laski, kun vastaavasti Ruotsissa se lisääntyi. Yleisesti ottaen siis varsin vaihteleva tilanne Pohjoismaissa.

Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, First Half 2011 -raportti täydentää UNHCR:n vuosittaista Global Trends- raporttia, joka julkaistaan vuosittain kesäkuussa. Tänä vuonna raportti osoitti, että 80 prosenttia maailman pakolaisista on kehitysmaissa.

Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries, First Half 2011

Lisätietoja:
Hanne Mathisen, UNHCR:n Baltian ja Pohjoismaiden tiedottaja. Sähköposti: mathisen@unhcr.org. Puh.: +46 (0)8 457 4886, tai +46 (0) 708 990169.
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg