suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
     
 
Asylprocessen i Finland
Asylsökandens ställning
Asyl statistik
10 påstående och fakta om asylsökande
 
Flyktingrådgivningen ger juridisk hjälp åt asylsökande, flyktingar och andra immigranter. Den är också en oberoende medborgarorganisation som arbetar för en bättre ställning för asylsökande och flyktingar i Finland och följer med EU´s asylpolitik.
Flyktingrådgivningen rf
01.06.2007

Flyktingrådgivningen rf är en medborgarorganisation som grundades år 1988. Dess uppgift är att ge rättshjälp och handledning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland. Flyktingrådgivningens jurister ger hjälp och stöd till de asylsökandena under asylprocessens olika skeden. Dessutom arbetar Flyktingrådgivningen för att förbättra rättställningen för asylsökande, flyktingar och andra utlänningar och befrämja toleransen. Flyktingrådgivningen har tre kontor runtom i Finland.

Flyktingrådgivningen är medlem i de europeiska flyktingorganisationernas takorganisation ECRE (European Council on Refugees and Exiles) som representerar 70 flyktingorganisationer i 30 europeiska länder. Dessutom har föreningen nära kontakt med FN:s flyktingorganisation UNHCR.

Helsingfors-kontoret

Kaisaniemigatan 4 A
00100 Helsingfors
tel +358 (0)75 7575 100 (lna + 5,57 cent/min, msa + 13,64 cent/min.)
fax +358 (0)75 7575 120
e-post: pan(at)pakolaisneuvonta.fi

Öppettider: må-fre kl. 9-16

Verksamhetsledare  Pia Lindfors, tel. 075 7575 100

e-post: förnamn.efternamn@pakolaisneuvonta.fi
facebook_pan_2.png
10_faktaa_banneri_SWE.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg