suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  EU:n turvapaikkapolitiikka > Direktiivit  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Direktiivit ja asetukset
14.06.2010

Dublin III -asetus

Vastuunmäärittämisasetus määrittelee, mikä jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksen tutkinnasta. Tähän vaikuttaa mm. se, missä maassa hakijalta on otettu sormenjäljet tai mikä maa on myöntänyt viisumin saapua Schengen-alueelle.

Jäsenvaltio voi käsitellä hakemuksen, vaikka se ei ole siitä asetuksen mukaisesti vastuussa. Suomi on käyttänyt tätä mahdollisuutta vain erittäin poikkeuksellisista syistä.

Uudistettu Dublin-asetus on annettu 26.6.2013 ja sitä on sovellettu vuoden 2014 alusta.

Dublin III -asetus

Eurodac –sormenjälkirekisteri

Vuoden 2003 alusta alkaen on jokaiselta turvapaikanhakijalta (yli 14-vuotiailta, Suomessa otetaan kaikilta) otettu sormenjäljet hänen hakiessaan turvapaikkaa EU:ssa. Sormenjälkiä vertailemalla voidaan välittömästi määrittää, mikä maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.

Uudistettu Eurodac-asetus on annettu 26.6.2013 ja sitä ryhdytään soveltamaan kesällä 2015.

Eurodac -asetus

Turvapaikkamenettelydirektiivi

Määrittelee mm. turvapaikkahaastattelujen tekemistä, oikeusavun antamista ja valitusoikeuksia. Direktiivi määrittelee myös nopeutetut menettelyt ja rajamenettelyt.

Uudelleenlaadittu turvapaikkamenettelydirektiivi on annettu 26.6.2013 ja suurin osa sen säännöksistä on saatettava kansallisesti voimaan kesällä 2015.

Turvapaikkamenettelydirektiivi (uudelleenlaadittu)

Turvapaikkamenettelydirektiivi

Määritelmädirektiivi

Määrittelee sen, kuka on pakolainen, mitä on täydentävä suojelu ja mitä oikeuksia pakolaisilla tai suojelun tarpeessa olevilla on.

Uudelleenlaadittu määritelmädirektiivi on annettu 13.12.2011 ja se on saatettu kansallisesti voimaan keväällä 2014.

Määritelmädirektiivi (uudelleenlaadittu)

Vastaanottodirektiivi

Määrittelee vähimmäisvaatimukset turvapaikanhakijoiden vastaanotolle: majoitus, terveydenhuolto, taloudellinen tuki tai näiden epääminen. Määrittelee lisäksi liikkumisen vapauden, oikeuden työntekoon ja erityisryhmien kohtelun (naiset, lapset, kidutetut, traumatisoituneet).

Uudelleenlaadittu vastaanottodirektiivi on annettu 26.6.2013 ja se on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 20.7.2015.

Vastaanottodirektiivi (uudelleenlaadittu)

Vastaanottodirektiivi

Perheenyhdistämisdirektiivi

Määrittelee sen, millä perheenjäsenillä on oikeus muuttaa EU:n alueelle. Sisältää mm. ikärajoja. Omat artiklat koskevat pakolaisia.

Perheenyhdistämisdirektiivi

Tilapäinen suojelu

Määrittelee sen, mitä on tilapäinen suojelu, keitä se koskee ja kuinka kauan se voi kestää. Määrittelee myös tilapäistä suojelua nauttivien oikeudet (mm. työnteko).

Tilapäinen suojelu -direktiivi

Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen asema myönnetään viimeistään viiden vuoden laillisen ja yhtäjaksoisen oleskelun jälkeen. Direktiivi sisältää myös säädökset toisessa jäsenmaassa oleskelusta, perheenjäsenten asemasta sekä tasavertaisesta kohtelusta.

Direktiivi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta

Palautusdirektiivi

Koskee jäsenvaltioissa sovellettavia yhteisiä vaatimuksia palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia. Direktiiviin sisältyy mm. säilöönoton enimmäispituus sekä EU:n laajuinen maahantulokielto sekä oikeudelliset takeet.

Palautusdirektiivi
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg