suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  EU:n turvapaikkapolitiikka > ECRE:n kannanotot  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
ECRE:n kannanotot ja tiedotteet

ECRE:n lausunto komission esitykseen uudeksi turvapaikkamenettelydirektiiviksi 28.5.2010
ECRE kannattaa komission esityksiä, joilla uudistettaisiin turvapaikkamenettelyjä säätelevää direktiiviä. Komission esitys parantaisi menettelyn tasoa ja turvapaikanhakijan oikeusturvaa, takaamalla aiempaa paremmin henkilökohtaisen turvapaikkapuhuttelun, oikeuden lakineuvontaan ja muutoksenhakuun sekä rajoittamalla nopeutettujen turvapaikkamenettelyjen käyttöä. Esityksen puutteena ECRE pitää sitä, että direktiivi edelleen sallisi tehdä kielteisiä päätöksiä pelkästään sillä perusteella, että lähtömaa on toinen eurooppalainen valtio tai luokiteltu ns. turvallisten maiden listalle.   

ECRE:n lausunto komission esitykseen uudeksi määritelmädirektiiviksi
12.3.2010
Komission esitykset nostavat ECRE:n lausunnon mukaan suojelun tasoa ja yhtenäistävät kansainvälisen suojelun myöntämisen kriteerejä. Lisäksi uudistukset yhtenäistäisivät toteutuessaan myös eri suojeluperusteisen oleskeluluvan saaneiden henkilöiden oikeuksia.

ECRE:n EU-vaalimanifesti 2009
ECRE on julkaissut 10 kohdan EU-vaalimanifestin. Kattojärjestö kehottaa ehdokkaita toimimaan pakolaismyönteisen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan turvapaikkapolitiikan puolesta EU:ssa. Lue lisää.

ECRE: Komission esitykset hyvä alku muutokselle (7.12.2008)
Euroopan komissio esittää uudistuksia turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja Dublin-järjestelmää koskeviin säännöksiin. Kattojärjestö ECRE:n mielestä on erityisen hyvä, että haavoittuvimmassa asemassa olevien pakolaisten asemaa halutaan parantaa.

ECRE:n raportti Dublin-järjestelmän uudistamisesta (11.12.2008)
Eurooppalaisten pakolaisjärjestöjen kattojärjestö ECRE järjestö vaatii Dublin-järjestelmän lakkauttamista, sillä se on tehoton, kallis ja estää yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämisen.

ECRE Euroopan turvapaikkajärjestelmästä: ”Yhteinen ei saa tarkoittaa keskinkertaista” (8.9.2008)
Mikäli pakolaiset eivät pääse EU:n alueelle ja heillä ole todellista mahdollisuutta hakea turvapaikkaa, eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä on täysin turha.

Pakolaisjärjestöjen muistio Ranskan EU-puheenjohtajuuskaudelle (30.7.2008)
Eurooppalaisten pakolaisjärjestöjen kattojärjestö ECRE kehottaa EU-puheenjohtajamaa Ranskaa panostamaan EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen.

Kansalaisjärjestöt vaativat muutoksia esitykseen palautusdirektiiviksi (20.5.2008)
Amnesty International ja pakolaisjärjestöjen kattojärjestö ECRE vaativat Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita hylkäämään sovintoesityksen ns. palautusdirektiiviksi. Esitys heikentää Euroopasta käännytettävien ulkomaalaisten oikeusturvaa.   

Järjestöt vaativat keskeyttämään turvapaikanhakijoiden palautukset Kreikkaan (4.4.2008)
Kreikka ei ole turvallinen maa kansainvälistä suojelua tarvitseville, toteaa pakolaisjärjestöjen kattojärjestö ECRE jäsenvaltioille ja EU-komissiolle lähettämässään avoimessa kirjeessä. Turvapaikanhakijoiden oikeudenloukkaukset ovat Kreikassa järjestelmällisiä.


ECRE:n julkaisusarja The Way Forward - Europe's Role in the Refugee Protection System (pdf):

Guarding Refugee Protection Standards in Regions of Origin

Towards Fair and Efficient Asylum Systems in Europe

Towards the Integration of Refugees in Europe

The Return of Asylum Seekers whose applications have been rejected in Europe

Towards a European Resettlement Programme

paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg