suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Ajankohtaista  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Ajankohtaista
Järjestöt: Oikeuksien rajoittaminen ja valvonnan lisääminen eivät ratkaise paperittomuutta
22.12.2016

 
Neljätoista kansalaisjärjestöä ottaa kantaa maahanmuuton ministerityöryhmän suunnitelmiin laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan.
25 järjestöä vaatii Suomea moninkertaistamaan pakolaiskiintiönsä
15.11.2016

 
Maailmassa on enemmän pakolaisia kuin kertaakaan sitten toisen maailmansodan. Heistä suurin osa on kehittyvissä maissa. Suomi voi omalta osaltaan tehdä enemmän poikkeuksellisen tilanteen ratkaisemiseksi. Siksi 25 kansalaisjärjestöä vaatii Suomea moninkertaistamaan pakolaiskiintiönsä
Järjestöt: Ihmiskaupan uhreja ei tule palauttaa ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin
16.09.2016

"Nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien palauttaminen turvattomiin olosuhteisiin kyseenalaistaa uhrien tunnistamisen mielekkyyden ja merkityksen. Kansallisen ihmiskaup-paraportoijan tänään 15.9.2016 julkaisemassa muistiossa esittämät huomiot näkyvät järjestöjemme työssä", toteavat  Monika-Naiset liitto ry, Pakolaisneuvonta ry, Pro-tukipeiste ry ja Rikosuhripäivystys 15.9 julkaistussa kannanotossaan. 
  ,
Tiedote: Pakolaisneuvonnan hankkeessa selvitetään yleisen oikeudellisen neuvonnan tilaa ja turvapaikanhakijoiden kokemuksia
12.08.2016

Vuoden loppuun kestävässä hankkeessa selvitetään miten yleinen oikeudellinen neuvonta turvapaikanhakijoille on järjestetty eri vastaanottokeskuksissa eri paikkakunnilla ja millaisia kokemuksia hakijoilla itsellään on saamastaan neuvonnasta.Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana Maahanmuuttoviraston, Helsingin vastaanottokeskusten ja SPR:n, Diakonissalaitoksen Kidutettujen kuntoutuskeskuksen sekä Asianajajaliiton edustajat. Hanketta tukee EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF. Pakolaisneuvonta ry hakee kahta lakimiestä Helsingin toimipisteeseen vakituiseen työsuhteeseen
15.07.2016

Pakolaisneuvonta ry hakee kahta lakimiestä vakituiseen työsuhteeseen Helsingin toimipisteeseen. Tarjolla mielenkiintoinen työ ihmisoikeuksien ja ulkomaalaisoikeuden parissa. Hakemukset ansioluetteloineen 31.7.2016 mennessä.
Pakolais- ja lapsijärjestöt: Lapsen paikka on perheessä - Miten käy yli 3000 yksin tulleelle lapselle?
01.06.2016


Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä on huolissaan niistä tuhansista lapsista, jotka hallituksen esitys uhkaa jättää Suomeen ilman perhettä. Perheenyhdistämisen vaikeuttamista koskeva lakiesitys on käsittelyssä tällä viikolla hallintovaliokunnassa. Järjestöt vaativat, että Suomen on turvattava lapsille oikeus perhe-elämään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Järjestöt vetoavat eduskuntaan lakiesityksen hylkäämiseksi.
Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hanke hakee lakimiestä määräaikaiseen työsuhteeseen 7 kuukaudeksi
04.04.2016

 Hankkeen lakimies antaa oikeudellista neuvontaa asiakkaille ja eri tahoille mm. puhelimitse ja päivystämällä eri matalan kynnyksen pisteissä. Lakimies osallistuu tapaamisiin, tapahtumiin ja koulutuksiin sekä laatii erilaisia selvityksiä paperittomia koskevista oikeudellisista kysymyksistä. 
Käännytykset Unkariin Dublin-asetuksen perusteella
04.04.2016

 Pakolaisneuvontaan on tullut paljon tiedusteluja siitä, mikä on tilanne tapauksissa, jossa turvapaikanhakijaa ollaan käännyttämässä Unkariin Dublin-asetuksen nojalla. Monissa EU-maissa käännytykset Unkariin on lopetettu. Valitettavasti tällä hetkellä tilanne ja Suomen linja on vielä epäselvä. Maahanmuuttovirasto tekee käännytyspäätöksiä Unkariin, mutta  suurimmalla osalla valituksen tehneistä hakijoista käännytyksen täytäntöönpano on kielletty.  Helsingin hallinto-oikeudessa on kuitenkin kahdenlaista linjaa tällä hetkellä,  eivätkä kaikki valituksen tehneet ole saaneet käännytystä kieltävää välipäätöstä.  Suomen linja selviää kun Korkein hallinto-oikeus ratkaisee asian.
Perheenyhdistämisen ABC: miksi sitä ei tulisi enää vaikeuttaa?
30.03.2016

 Tiesitkö, että perheenyhdistäminen on jo nyt todella vaikeaa, monelle pakolaiselle jopa mahdotonta? 
Katso sarjakuva, joka kertoo prosessin etenemisestä esimerkkinä Karzain perhe. 
Pakolaisneuvonta hakee kahta lakimiestä Helsinkiin vakituiseen työsuhteeseen
18.03.2016

 
Pakolaisneuvonta ry. hakee kahta lakimiestä Helsingin toimipisteeseen vakituiseen työsuhteeseen. Tehtävät edellyttävät ylempää oikeustieteellistä tutkintoa ja englannin kielen taitoa.
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Seuraava ]
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg