suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Tiedotteet  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Tiedotteet
Pakolaisneuvonta joutuu supistamaan toimintaansa
24.04.2017

Syyskuussa 2016 voimaan tulleen turvapaikka-asioiden oikeusapu-uudistuksen seurauksena Pakolaisneuvonta ry:ssä on käyty maaliskuun aikana yhteistoimintaneuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi. Pakolaisneuvontaan tulevien uusien toimeksiantojen määrä on uudistuksen myötä laskenut huomattavasti. Samaan aikaan käyttöön otetut kiinteät asiakohtaiset palkkiot kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa ovat heikentäneet ratkaisevasti toiminnan taloudellista perustaa. Sopeutustoimet johtavat irtisanomisiin ja Oulun toimiston sulkemiseen.  
Yli 40 järjestöä vetoaa hallitukseen pakolaiskiintiön korottamiseksi
12.04.2017

 Pakolaisneuvonta on mukana vetoomuksessa, jossa yli 40 järjestöä vetoaa hallitukseen pakolaiskiintiön korottamiseksi. Kampanjaa tehdään sosiaalisessa mediassa tunnuksella#MeVälitämme. 


Pakolaisneuvonnan selvitys: Hakijat eivät saa riittävästi tietoa turvapaikkamenettelystä
15.02.2017

Pakolaisneuvonnan tuoreen selvityksen mukaan turvapaikanhakijat eri puolilla Suomea eivät saa yhdenvertaisesti tietoa siitä, miten turvapaikkamenettely etenee ja mitkä hakijan oikeudet ja velvollisuudet siinä ovat. Vastaanottokeskuksissa järjestetään neuvontaa vaihtelevasti ja erilaisin sisällöin. Vastaanottokeskuksissa tarvitaan myös selkeämpiä ohjeita siihen, miten hakijoiden joukosta tunnistetaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt ja vastataan heidän tarpeisiinsa. 
Paperittomat tarvitsevat oikeudellista neuvontaa
18.11.2014

Pakolaisneuvonta ry:n kolmivuotisessa Paperittomat-hankkeessa on tarjottu oikeudellista neuvontaa paperittomille ja heitä kohtaaville sekä tiedotettu paperittomien oikeuksista. Hankkeen aikana neuvontapalveluun on tullut yli 300 yhteydenottoa. Yhteydenotoista yli 70 % on koskenut kolmansien maiden kansalaisten tilannetta.

Pakolaisjärjestöt pakolaispäivänä: pitkä odotusaika konfliktialueella riski
20.06.2013

Pakolaisjärjestöt ja vuoden pakolaisnainen Mi Mi Po Hti vetoavat perheen puolesta kansainvälisenä pakolaispäivänä 20.6. ”Perheen kuuluu olla yhdessä”, Mi Mi Po Hti sanoo. Perheenyhdistämisen tiukennukset ovat tehneet kuitenkin perheen kanssa elämisestä monille mahdotonta. 
KHO: Tilapäinen oleskelulupa myönnettävä, jos käännyttäminen ei ole mahdollista
26.04.2013

Korkein hallinto-oikeus antoi 25.4.2013 merkittävän vuosikirjaratkaisun, jossa arvioitiin paluudirektiivin ja ulkomaalaislain 51 §:n soveltamista. KHO:n mukaan tilapäinen oleskelulupa tulee myöntää ulkomaalaiselle, mikäli käännyttäminen pakkotoimin ei ole mahdollista.
Paperittomien kohtaaminen terveyspalveluissa -seminaari: Oikeus terveyteen kuuluu kaikille
23.04.2013

Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat -hanke järjesti 18.4.2013 seminaarin paperittomien kohtaamisesta terveyspalveluissa. Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, joka kuuluu kaikille oleskelustatuksesta riippumatta. Tällä hetkellä julkista terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä ei kuitenkaan tunnisteta paperittomien oikeutta saada terveyspalveluita.
Elina Castrén Pakolaisneuvonta ry:n toiminnanjohtajaksi
31.01.2013

Pakolaisneuvonnan uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Elina Castrén.
Järjestöt pakolaispäivänä: Pakolaisilla oikeus turvaan ja perhe-elämään
19.06.2012

20.6 vietetään kansainvälistä pakolaispäivää. Pakolaisjärjestöt haluavat kiinnittää kiinnittää huomion  pakolaisuuden pitkittymiseen ja perheenyhdistämislainsäädännön epäkohtiin. Perheenyhdistäminen on ehdoton edellytys kansainvälistä suojelua saavien kotoutumiselle. Perhe-elämän suoja on myös perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeus- sopimuksissa turvattu oikeus.
Paperittomat -hanke on käynnistynyt Pakolaisneuvonnassa
22.05.2012

Pakolaisneuvonta ry on käynnistänyt Paperittomat -hankkeen, jossa tarjotaan paperittomille ja heitä työssään kohtaaville oikeudellista neuvontaa sekä tiedotetaan paperittomien oikeuksista. Paperittomat -hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se on suunniteltu kolmivuotiseksi.
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seuraava ]
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg