suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Tiedotteet > Kansalaisjärjestöt: Rajoitukset nuorten perheenyhdistämiseen kohtuuttomia  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Kansalaisjärjestöt: Rajoitukset nuorten perheenyhdistämiseen kohtuuttomia
12.11.2009

Pakolaisneuvonta, Suomen Punainen Risti, Amnesty Internationalin Suomen osasto, Lastensuojelun Keskusliitto ja Suomen Pakolaisapu ottavat tänään kantaa ulkomaalaislain muutosesityksiin.

Järjestöt ovat erityisen huolissaan muutosesitysten vaikutuksista perheenyhdistämiseen: esityksessä perheenkokoaja tulkitaan alaikäiseksi vain, jos hän vielä perhesideluvasta päätettäessä on alaikäinen. Käytännössä hakija menettää oikeuden perheenyhdistämiseen, jos hän täyttää 18 vuotta ennen viranomaisen tekemää lupapäätöstä. Voi kestää vuosia ennen kuin alaikäisenä saapunut turvapaikanhakija lopulta saa perheenyhdistämispäätöksen käytyään ensin läpi turvapaikkamenettelyn ja sen perään perheenyhdistämisprosessin. Esitys ei ole yhdenvertainen, koska pakolaisina Suomeen tulleiden perheenyhdistämisprosessien kestot ovat huomattavasti esimerkiksi EU-kansalaisten käsittelyaikoja pidemmät.

Iänmäärityksestä säätäminen on järjestöjen mielestä hankalaa. Iänmerkintäprosessi on kokonaisuudessaan epäselvä. Järjestöjen vähimmäisvaatimus on, että viranomaisen tulkinta lääketieteellisen iän arvioinnin tuloksesta olisi valituskelpoinen.

Ulkomaalaislain muutosesityksessä todetaan, että vastaisuudessa nykyisenkaltainen työnteko-oikeus kolmen kuukauden päästä turvapaikan hakemisesta olisi vain niillä hakijoilla, joilla on rajanylitykseen oikeuttava asiakirja eli käytännössä kotivaltion myöntämä passi. Muut saisivat työnteko-oikeuden kuuden kuukauden kuluttua. Viranomaiset epäilevät, että osa turvapaikanhakijoista hävittää aidot matkustusasiakirjansa, jotta palauttaminen kotimaahan vaikeutuisi mahdollisen kielteisen päätöksen jälkeen. Lakimuutoksella halutaan kannustaa oikean henkilöllisyyden kertomiseen turvapaikkaprosessissa. Kuitenkaan ei ole olemassa faktatietoa tai lainvalmistelijan selvitystä siitä, kuinka yleistä aitojen asiakirjojen hävittäminen on, tai että ongelma ja toimenpide ylipäänsä olisivat suhteessa toisiinsa.

Työnteko-oikeuden rajoittaminen heikentää lähes kaikkien turvapaikanhakijoiden asemaa sekä lisää riskiä, että turvapaikanhakijat ajautuvat harmaille työmarkkinoille. Järjestöt muistuttavat, että Suomi on sitoutunut harmaan talouden vastaiseen toimintaan.

Lisätietoja:
Sanna Rummakko/Pakolaisneuvonta p. 050 412 9413
Outi Lepola/Amnesty International - Suomen osasto p. 050 520 0434
Kim Remitz/Suomen Pakolaisapu p. 040 541 5453

paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg