suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Tiedotteet > Turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja päätöksenteko on pidettävä erillään  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja päätöksenteko on pidettävä erillään
18.01.2011

Pakolaisneuvonta ry on ollut 18.1.2011 kuultavana eduskunnan hallintovaliokunnassa koskien turvapaikanhakijoiden vastaanottolakia. Järjestö pitää lakiesitystä erityisen tärkeänä siksi, että vastaanottokeskusten palveluja voitaisiin yhdenmukaistaa ja hakijat olisivat keskenään yhdenvertaisessa asemassa. On kuitenkin valitettavaa, että kiireellisen aikataulun vuoksi esitys perustuu osin puutteellisiin ja vielä keskeneräisiin selvityksiin.

”Myönteisintä esityksessä on lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden aseman parantaminen. Erityisen tärkeää on, että lapsen edun arviointi on selkeästi säädetty kytkettäväksi lastensuojelulakiin”, arvioi valiokunnassa kuultavana ollut Pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana Laine. Esitys on edelleen puutteellinen sen osalta, että se ei turvaa lapsen edun huomioimista kaikkien maassa oleskelevien lasten kohdalla (esim. säilöön otetut, perheen mukana olevat lapset).

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto siirrettiin Maahanmuuttoviraston alaisuuteen vuonna 2009. Hallinnonsiirtoa valmisteltaessa Pakolaisneuvonta painotti lausunnoissaan, että vastaanoton riippumattomuus kansainvälistä suojelua koskevasta päätöksenteosta tulee turvata hallinnonuudistuksen jälkeenkin.

Vuoden 2010 aikana on tullut esille tilanteita, joissa vastaanoton ja päätöksenteon raja on hämärtynyt. Näkyvin ongelma koskee turvapaikanhakijan terveydentilan selvittämistä ja lääkärinlausuntojen saamista turvapaikkahakemuksen täydentämistä varten.

Syynä on Maahanmuuttoviraston antama epäselvä ohjeistus, jota osa vastaanottokeskuksista on tulkinnut niin, että hakijan terveydentilan selvittämiseksi lääkärinaika voidaan varata ainoastaan Maahanmuuttoviraston sitä pyytäessä turvapaikkapuhuttelun jälkeen, mikäli vastaanottokeskuksen tiedossa ei ole ollut terveydentilan vaatimaa akuuttia hoitoa.

”Hakijan haavoittuva asema esimerkiksi kidutuksen, raiskauksen tai muun väkivallan seurauksena on tärkeää saada päätöksentekijän tietoon mahdollisimmin varhain. Varhainen tunnistaminen on tehokkaan ja oikeusvarman turvapaikkamenettelyn edellytys. Tämänhetkinen epäselvä ohjeistus vaikeuttaa ja hidastaa hakijan toipumista ja saattaa tarpeettomasti pidentää menettelyä. Vastaanoton riippumattomuus päätöksenteosta ei toteudu, mikäli vastaanoton asiakas ei saa tarvitsemiaan palveluja ilman, että päätöksenteosta vastuussa oleva viranomainen sitä pyytää”, Marjaana Laine toteaa.

Selkeä puute esityksessä on niin ikään se, ettei laki edelleenkään turvaa oppivelvollisuusikäisen turvapaikanhakijan mahdollisuutta perusopetukseen. Järjestön tietoon on tullut useita tapauksia, joissa oppivelvollisuusikäiset lapset ovat useiden kuukausien ajan jääneet perusopetuksen ulkopuolelle. Pakolaisneuvonnan mielestä asiaan on löydettävä ratkaisu parhaillaan käynnissä olevan lasten vastaanottoa selvittävän hankkeen yhteydessä.

”Opetus on taattava jokaiselle turvapaikanhakijalapselle”, järjestö painottaa lausunnossaan.

Lue Pakolaisneuvonnan lausunto kokonaisuudessaan täältäLisätietoja:
Johtava lakimies Marjaana Laine, puh. 045 651 2663
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg