suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Tiedotteet > Kansalaisjärjestöjen vetoomus Libyan tilanteesta  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Kansalaisjärjestöjen vetoomus Libyan tilanteesta
28.02.2011

Kansalaisjärjestöt vetoavat Euroopan hallituksiin ja Euroopan unioniin auttamaan Libyasta pakenevia ihmisiä.

Euroopan unionin ei tule pelata kyynistä, poliittista peliä suojelemalla rajojaan sen sijaan, että suojelisi ihmisiä. Väkivalta ja poliittinen epävakaus Libyassa ovat haaste Euroopan maille ja EU:lle. Se, miten Eurooppa reagoi Libyan tilanteeseen, on testi meidän humaaneille arvoillemme. Autammeko niitä, jotka pakenevat väkivaltaa ja epävakautta vai suljemmeko rajamme ja katsomme ihmisten kuolevan?

Libyassa ansassa olevat ulkomaalaiset ovat erityisen vaarallisessa asemassa. Ennen kansannousua UNHCR rekisteröi Libyassa 8000 pakolaista, jotka tulevat sotien repimistä maista kuten Irakista ja Somaliasta. Libyalaiset itse ovat myös väkivallan kohteina. Näiden ihmisten kohtalo riippuu siitä, löytävätkö he turvallisen väylän poistua maasta. Monet suuntaavat Tunisiaan, missä myös ponnistellaan poliittisten ja taloudellisten haasteiden kanssa.

ECRE edustaa 70 eurooppalaista kansalaisjärjestöä. Vetoamme Euroopan hallituksiin ja Euroopan unioniin auttamaan yhdessä meidän kanssamme Libyan kaaosta pakenevia ihmisiä. Alueen maat tarvitsevat välittömästi humanitaarista apua, jotta ne pystyvät ottamaan vastaan ja tunnistamaan suojelua tarvitsevat ihmiset.

Samaan aikaan me emme voi pyytää alueen maita kantamaan yksin vastuuta Libyasta pakenevista ihmisistä. EU:n tulee toimia vastuullisesti ja humaanisti ottamalla vastaan sieltä tulevia pakolaisia. Eurooppalaisilla kansalaisjärjestöillä on osaamista, jota voidaan hyödyntää pakolaisten vastaanotossa. Kehotamme hallituksia ja Euroopan unionia yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan kanssa. Eurooppa on aikaisemmissakin kriiseissä tarjonnut ihmisille turvaa. Me voimme ja meidän tulee tehdä samoin nyt.

Vetoomus toimitetaan tänään Euroopan hallituksille sekä EU:n sisä- ja maahanmuuttokomissaarille Cecilia Malströmille.

Vetoomus englanniksi (pdf):www.pakolaisneuvonta.fi/files/appeal_libya.pdf
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg