suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Julkaisut  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Pakolaisneuvonnan julkaisut
09.06.2010

Oppaat tulkeille ja alaikäisten edustajille

Oppaissa kerrotaan turvapaikkamenettelyn eri vaiheista tulkeille ja alaikäisten yksintulleiden edustajina toimiville. Tarkoitus on, että kaikki turvapaikkamenettelyssä mukana olevat ymmärtäisivät mahdollisimman hyvin menettelyn etenemistä. Oppaat on tuotettu osana turvapaikkamenettelyn kehittämishanketta, jota Pakolaisneuvonta on toteuttanut yhdessä Maahanmuuttoviraston kanssa vuosina 2008-09. Euroopan pakolaisrahasto (ERF) on tukenut hanketta.

Tulkkaus turvapaikkamenettelyssä -opas

Oppaassa kerrotaan turvapaikkamenettelyn eri vaiheista. Tarkoituksen on, että turvapaikka-asioita tulkkaava tulkki ymmärtäisi mahdollisimman hyvin tulkkaamansa asian sisältöä ja menettelyn etenemistä. Ammattitaitoinen ja tarkka tulkkaus on oleellisen tärkeä oikeudenmukaisen lopputuloksen saamiseksi.

Tulkkaus turvapaikkamenettelyssä - opas tulkeille


Tolkning under asylförfarande - guide till tolkar

Interpretation in the asylum process - guide for interpreters


Edustajana turvapaikkamenettelyssä -opas

Ilman huoltajaa Suomeen tulleelle turvapaikanhakijalapselle määrätään yleensä Suomessa edustaja. Hän on lapsen ainoa laillinen puhevaltaa käyttävä edustaja, jonka tehtävä on valvoa lapsen edun toteutumista. Edustaja pitää yhteyttä viranomaisiin, oikeusavustajaan ja muihin turvapaikkaprosessissa mukana oleviin tahoihin. Oppaan tarkoituksena on antaa uusille edustajille perustietoa turvapaikkamenettelystä ja edustajan tehtävistä siinä.

Edustajana turvapaikkamenettelyssä - opas alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajille
Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhuttelu - puhuttelukutsun kuvaliite

Företrädare i asylförfarandet - Guide till företrädare för minderåriga asylsökande
Migrationsverkets asylförhör - bilaga till publikationen Företrädare i asylförfarandet

Representation in the Asylum Process - Guide for Representatives of Minor Asylum Seekers
Asylum Interview at the Finnish Immigration Service - illustrated supplement to the Representation in the Asylum Procedure broschure


Suositukset turvapaikkapuhuttelun kehittämisestä

Pakolaisneuvonnan ja Maahanmuuttoviraston yhteisen turvapaikkapuhuttelun kehittämishankkeen pohjalta laadittiin suositukset, joilla pyritään yhtenäistämään turvapaikanhakijoille tiedottamista ja hyviä puhuttelukäytäntöjä.

Suositukset turvapaikkapuhuttelun kehittämisestä (suomeksi)

Recommendations for Improving Asylum Interviews (in English)
Rekommendationer för utvecklandet av asylintervjuer (på svenska)

Tilaukset:
sanna.rummakko at pakolaisneuvonta.fi

paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg