suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Perheenyhdistäminen  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Perheenyhdistäminen

Perheenyhdistämistä voivat hakea vain henkilöt, joiden omainen on saanut oleskeluluvan Suomesta.

Perheenjäseniksi lasketaan avio- ja rekisteröity puoliso, alaikäinen lapsi ja alaikäisen huoltaja. Avopuoliso voi saada luvan, jos puolisot ovat asuneet yhdessä kaksi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi. Muu omainen voi saada luvan vain poikkeustapauksessa.

Nämä sivut keskittyvät pääosin pakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua saavien perheiden yhdistämiseen.

Käsite "suojelua saava" tai "kansainvälistä suojelua saava" sisältää pakolaisstatuksen saaneiden lisäksi muut suojelua (toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu sekä aiemmin olemassa olleet erinimiset kategoriat) saavat sekä käytännössä usein myös yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella oleskeluluvan saaneet henkilöt.

Toimeentuloa edellytetään myös suojelua saavilta

Muilta kuin pakolaisen statuksen eli turvapaikan perusteella oleskeluluvan saaneilta ja Suomen kansalaisilta vaaditaan tiettyä toimeentuloa, jotta perheenjäsen voi saada oleskeluluvan Suomeen. Toimeentuloedellytys koskee myös kansainvälistä suojelua saaneita, jos oleskelulupa on myönnetty toissijaisen suojelun perusteella. Jos pakolaisen statuksen eli turvapaikan saaneen perheenkokoajan perheenjäsenet hakevat oleskelulupia kolmen kuukauden sisällä perheenkokoajan luvan myöntämisestä, heiltä ei vaadita toimeentuloa. Lakia muutettiin keväällä 2016. Siihen saakka kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneilta ei vaadittu tiettyä toimeentuloa muuta kuin silloin, jos perhe oli perustettu perheenkokoajan maahantulon jälkeen. 

Maahanmuuttoviraston taulukossa esitetään suuntaa-antavat euromääräiset toimeentuloedellytykset:

Henkilö

1. aikuinen 1000¤/kk, 12 000¤/vuosi
2. samaan talouteen kuuluva aikuinen 700 ¤/kk, 8400¤/vuosi
1. alaikäinen perheenjäsen 500¤/kk, 6000¤/vuosi
2. alaikäinen perheenjäsen 400¤/kk, 4800¤/kk

Näin ollen esimerkiksi kaksi alaikäistä lastaan ja puolisonsa Suomeen haluavalta perheenkokoajalta edellytetään 2 600 euron kuukausituloja.


Ennen 1.3.2013 jätetyt hakemukset:

Henkilö

1. aikuinen 900¤/kk, 10 800¤/vuosi
2. samaan talouteen kuuluva aikuinen 630 ¤/kk, 7560¤/vuosi
alaikäinen perheenjäsen 450 ¤/kk, 5400¤/vuosi

Lähde: Maahanmuuttovirasto


paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg