suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Perheenyhdistäminen  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Perheenyhdistäminen
01.08.2014

Perheenyhdistämistä voivat hakea vain henkilöt, joiden omainen on saanut oleskeluluvan Suomesta.

Perheenjäseniksi lasketaan avio- ja rekisteröity puoliso, alaikäinen lapsi ja alaikäisen huoltaja. Avopuoliso voi saada luvan, jos puolisot ovat asuneet yhdessä kaksi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi. Muu omainen voi saada luvan vain poikkeustapauksessa.

Nämä sivut keskittyvät pääosin pakolaisten ja muiden kansainvälistä suojelua saavien perheiden yhdistämiseen.

Käsite "suojelua saava" tai "kansainvälistä suojelua saava" sisältää pakolaisstatuksen saaneiden lisäksi muut suojelua (toissijainen suojelu, humanitaarinen suojelu sekä aiemmin olemassa olleet erinimiset kategoriat) saavat sekä käytännössä usein myös yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella oleskeluluvan saaneet henkilöt.

Toimeentuloa edellytetään muilta kuin suojelua saavilta

Muilta kuin kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneilta, Suomen kansalaisilta tai täällä työskenteleviltä EU-kansalaisilta ja heidän puolisoiltaan vaaditaan tiettyä toimeentuloa, jotta perheenjäsen voi saada oleskeluluvan Suomeen. Toimeentuloedellytys koskee myös kansainvälistä suojelua saaneita, jos perhe on muodostettu perheenkokoajan Suomeen tulon jälkeen.

Maahanmuuttoviraston taulukossa esitetään suuntaa-antavat euromääräiset toimeentuloedellytykset:

Henkilö

1. aikuinen 1000¤/kk, 12 000¤/vuosi
2. samaan talouteen kuuluva aikuinen 700 ¤/kk, 8400¤/vuosi
1. alaikäinen perheenjäsen 500¤/kk, 6000¤/vuosi
2. alaikäinen perheenjäsen 400¤/kk, 4800¤/kk

Näin ollen esimerkiksi kaksi alaikäistä lastaan ja puolisonsa Suomeen haluavalta perheenkokoajalta edellytetään 2 600 euron kuukausituloja.


Ennen 1.3.2013 jätetyt hakemukset:

Henkilö

1. aikuinen 900¤/kk, 10 800¤/vuosi
2. samaan talouteen kuuluva aikuinen 630 ¤/kk, 7560¤/vuosi
alaikäinen perheenjäsen 450 ¤/kk, 5400¤/vuosi

Lähde: Maahanmuuttovirasto


paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg