suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Paperittomat-hanke  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Paperittomat-hanke
02.05.2012

Paperittomat -hanke on Pakolaisneuvonta ry:n hanke, jossa tarjotaan paperittomille ja heitä työssään kohtaaville oikeudellista neuvontaa sekä tiedotetaan paperittomien oikeuksista. Projektin ensimmäisenä vuonna kartoitetaan erityisesti paperittomien oikeutta ja pääsyä terveyspalveluihin. Hankkeen aikana perehdytään paperittomien tilanteeseen Suomessa. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja se on suunniteltu kolmivuotiseksi. Työntekijöinä hankkeessa toimivat projektikoordinaattori ja osa-aikainen lakimies.

Kuka paperiton on?

Paperiton siirtolainen on henkilö, jonka oleskelu ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. Paperiton tai ei-dokumentoitu siirtolainen liikkuu maasta toiseen ja/tai oleskelee maassa kokonaan ilman lupaa tai yli sallitun rajan. Ilmiön takaa löytyy joukko erilaisia ihmisiä, jotka ovat paperittomia eri syistä. Paperiton on yhteiskunnassamme erityisen haavoittuvassa asemassa ja hänen toimintamahdollisuutensa ovat hyvin rajatut. Ei-dokumentoitu siirtolainen on altis monenlaiselle kaltoin kohtelulle.

Myös paperittomalla on oikeuksia

Paperittomilla siirtolaisilla, kuten kaikilla muilla, on perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, joihin valtiot ovat useissa kansainvälisissä sopimuksissa sitoutuneet. Näitä ovat esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien piirissä solmittu taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus, Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Myös Suomen perustuslaissa säädetään jokaiselle, myös paperittomalle, kuuluvista ihmisoikeuksista. Monien näiden oikeuksien toteutuminen kansallisella tasolla on paperittomien osalta kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi.

Lisätietoja hankkeesta:
Projektikoordinaattori Meri Korniloff p. 045-843 7979
etunimi.sukunimi@pakolaisneuvonta.fi

Oikeudellista neuvontaa puhelimitse: 
p. 045-237 7104
Hankkeen lakimies päivystää maantantaisin klo 15-16

www.paperittomat.fi


paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg