suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  Toiminta  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
Pakolaisneuvonta ry
20.11.2003

Pakolaisneuvonta on kansalaisjärjestöjen vuonna 1988 perustama yleishyödyllinen yhdistys, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille. Yhdistyksellä on toimisto Helsingissä, mutta asiakkaita palvellaan ympäri Suomea. 

Oikeusapua

Pakolaisneuvonta antaa turvapaikanhakijoille oikeusapua turvapaikkaprosessissa. Hoidamme turvapaikka-asioissa valituksia tuomioistuimiin sekä avustamme turvapaikanhakijoita säilöönotto-oikeudenkäynneissä. Lisäksi Pakolaisneuvonta antaa yleistä oikeudellista neuvontaa muille ulkomaalaisille ja neuvoo mm. kuntien viranomaisia ja kolmannen sektorin toimijoita ulkomaalaislainsäädäntöön liittyen.

Asiantuntijoita

Pakolaisneuvonnassa työskentelevät lakimiehet ovat pakolais- ja ulkomaalaisoikeuden asiantuntijoita. Yhdistystä kuullaan asiantuntijana ulkomaalaislain ja muiden ulkomaalaisia ja pakolaisia koskevien päätösten valmistelun yhteydessä.

Vaikuttajia

Pakolaisneuvonta toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden ulkomaalaisten aseman parantamiseksi Suomessa ja seuraa pakolaispolitiikan kehitystä Euroopan unionissa. Yhdistys tekee vaikuttamis- ja suvaitsevaisuustyötä yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Pakolaisneuvonta on Euroopan pakolaisjärjestöjen ECRE:n (European Council on Refugees and Exiles) jäsen. Järjestö on myös YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n virallinen yhteistyökumppani.

Jäsenjärjestöt

Pakolaisneuvonnan jäsenjärjestöjä ovat Amnesty Internationalin Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Kirkon Ulkomaanapu, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, International Evangelical Church in Finland, Oikeuspoliittinen yhdistys Demla, Suomen Pakolaisapu, Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ja Suomen Punainen Risti.

Pakolaisneuvonnan hallitus vuonna 2015

Puheenjohtaja Liisa Murtopaperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg