suomeksi | in English | på svenska
 
 
 
  EU:n turvapaikkapolitiikka  
 
Turvapaikkamenettely
Turvapaikanhakijan asema
10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista
Turvapaikka- ja pakolaistilastoja
Käsitteitä
10 kovaa faktaa pakolaisuudesta
Yksintulleet turvapaikanhakijalapset
Perheenyhdistäminen
Lapsen etu-selvitys 2015
EU:n turvapaikkapolitiikka
Yleinen oikeudellinen neuvonta -selvitys 2017
Lainsäädäntöä
Linkit
Paperittomat-hanke
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivusto
 
Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.
EU:n yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka

Euroopan unionin maiden johtajat päättivät Tampereen huippukokouksessa vuonna 1999, että EU:lla tulee olla yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka sekä yhteinen turvapaikkajärjestelmä. Jäsenmaat lupautuivat mm. noudattamaan Geneven pakolaissopimusta täysimääräisesti.

Yhteinen turvapaikkajärjestelmä toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe päättyi vuonna 2004. Se koski vähimmäisvaatimuksia ja –toimenpiteitä. Toisessa vaiheessa pyritään yhteiseen turvapaikkamenettelyyn ja turvapaikan saaneiden yhtäläiseen asemaan koko EU:ssa. Tavoitteena on, että yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskeva ehdotus hyväksytään vuoden 2010 loppuun mennessä.

Suomessa EU:n turvapaikkapolitiikkaan liittyvistä asioista neuvottelee sisäasiainministeriö. Suomen kannoista päättää eduskunta, jossa asioita käsittelee suuri valiokunta.

EU:ssa on sovittu seuraavista direktiiveistä ja asetuksista:
- Dublin-asetus
- Eurodac-sormenjälkirekisteri
- Turvapaikkamenettelydirektiivi
- Pakolaisen määritelmä ja täydentävä suojelu
- Vastaanottodirektiivi
- Perheenyhdistämisdirektiivi
- Tilapäinen suojelu
- Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema
- Palautusdirektiivi

Lue tarkemmin: Direktiivit ja asetukset

ECRE: "Working together to protect and respect refugees"

ECRE (European Council on Refugees and Exiles) on eurooppalaisten pakolaistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestö. ECRE edustaa 70 järjestöä 30 Euroopan maassa. ECRE:n jäsenjärjestöt Suomessa ovat Pakolaisneuvonta ry ja Suomen Punainen Risti.
www.ecre.org

Lue lisää: ECRE:n kannanottoja ja tiedotteita


EU:n palautuspolitiikka - Kenen ehdoilla?

EU-maissa tehdään joka vuosi kymmeniätuhansia käännytyspäätöksiä. Syynä voi olla hylätty turvapaikkahakemus tai laiton oleskelu unionin alueella. Miten turvaamme niiden ihmisten oikeudet, jotka EU aikoo palauttaa lähtömaihin?

Lue ja printtaa järjestöjen julkaisu (pdf): EU:n palautuspolitiikka - Kenen ehdoilla?
paperittomat_220px.png
muuttoliikkeessa_banneri.jpg
facebook_pan_2.png
10_vaitetta_ja_faktaa_banneri.jpg
10_faktaa_banneri_FI.jpg
ecre_logo.png
unhcr_w160px_logo.jpg