Pakolaisneuvonta hakee korkeakouluharjoittelijoita

Haluatko näköalapaikan turvapaikanhakijoiden avustamiseen ja konkreettiseen ruohonjuuritason ihmisoikeustyöhön?

Pakolaisneuvonta ry on vuonna 1988 perustettu lakiasiaintoimisto ja asiantuntijajärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa.

Etsimme oikeustieteen opiskelijaa korkeakouluharjoitteluun.

Pääasialliseen toimenkuvaan kuuluu lakimiesten avustaminen erilaisissa tehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. tiedonhakua, kansallisen ja kansainvälisen oikeuskäytännön seuraamista sekä asiakirjojen laatimista. Harjoittelija osallistuu myös viikoittaisiin lakimieskokouksiimme sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin asiantuntijatapaamisiin ja -koulutuksiin. Harjoittelijan toimenkuvaan kuuluu myös yleisiä toimistotehtäviä sekä asiakkaiden vastaanottoa.

Tarjoamme tulevalle harjoittelijallemme:
– mahdollisuuden päästä tutustumaan konkreettiseen ihmisoikeustyöhön mutkattomassa asiantuntijaorganisaatiossa
– perehdytyksen turvapaikkamenettelyyn Suomessa
– innostavan mahdollisuuden päästä tekemään merkityksellistä työtä ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa.

Edellytämme hakijalta:
– rohkeutta kohdata eri kulttuureista ja vaikeassa tilanteessa olevia asiakkaita
– täsmällisyyttä ja luotettavuutta
– hyviä vuorovaikutustaitoja
– hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi
– kiinnostusta pakolaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin sekä Pakolaisneuvonnan arvojen jakamista.

Ensisijaisesti haemme opiskelijaa, joka voi sitoutua kokopäiväiseen harjoitteluun ja jolla on käytettävissään yliopiston myöntämä tuki harjoittelulle. Harjoittelun kesto on 3 kuukautta.

Haemme tällä hetkellä ennen kaikkea harjoittelijaa, joka voisi aloittaa huhtikuun aikana. Myös muut ajankohdat huomioidaan. Harjoittelun ajankohdasta voidaan sopia tarkemmin valitun hakijan/valittujen hakijoiden kanssa.

Turvapaikanhakijoiden oikeusapua koskevan uudistuksen aiheuttaman taloustilanteen vuoksi emme pysty maksamaan harjoittelijalle korvausta, ellei tälle ole myönnetty harjoittelutukea.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV sekä toive harjoittelun ajankohdasta mahdollisimman pian osoitteeseen: harjoittelijat@pakolaisneuvonta.fi otsikolla: Korkeakouluharjoittelija.

Samasta osoitteesta voit kysyä myös lisätietoja tehtävästä.

FacebookTwitter

Avain turvapaikkajärjestelmän korjaamiseen on nykyisen lainsäädännön parempi noudattaminen sekä Dublin-järjestelmän uudistaminen

Parhaillaan valmisteltava turvapaikka- ja maahanmuuttosopimus tarjoaa Euroopan unionille ja se jäsenmaille mahdollisuuden muuttaa suuntaa ja kehittää järkevää ja ihmisoikeuslähtöistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa EU:lle vuosien kriisitila-ajattelun jälkeen.

Kehitystyössä tulisi ottaa oppia nykyisen järjestelmän täytäntöönpanon ongelmista.

Avain turvapaikkajärjestelmän korjaamiseen on nykyisen lainsäädännön parempi noudattaminen sekä Dublin-järjestelmän uudistaminen.

Tarpeellisia uudistuksia olisi mahdollista tehdä nopeasti, sillä EU:lla ja sen jäsenmailla on jo nykyisen lainsäädännön ja sopimusten puitteissa mahdollisuudet toteuttaa ihmisoikeuslähtöistä turvapaikkapolitiikkaa.

Euroopan komission resursseja tulisi suunnata näiden puutteiden korjaamiseen ja sen varmistamiseen, että nykyistä lainsäädäntöä noudatetaan jäsenmaissa.

Muun muassa seuraavat ongelmat tulisi korjata välittömästi: vastaanottokapasiteetin riittämättömyys; eri maiden vaihteleva laatutaso turvapaikkapäätöksissä; Euroopan ulkorajoilla (esim. Balkanin reitillä) tapahtuvat käännytykset.

Dublin-järjestelmä tulee uudistaa reilun, kestävän ja inhimillisen ratkaisun löytämiseksi.

Kuitenkin sillä aikaa jo nykyisen Dublin-asetuksen puitteissa voitaisiin toimia ihmisoikeuslähtöisesti ja Euroopan sisällä vastuuta jakaen. Asetus mahdollistaa perheenyhdistämisen jo unionin alueella saavuttaessa sekä siirtopyynnöistä pidättäytymisen maihin, joihin joka tapauksessa jo kohdistuu suurin paine.

Uuteen sopimukseen olisi sisällytettävä myös turvallisten ja laillisten reittien laajamittainen lisääminen, jotta vainoa, sotaa ja konflikteja pakenevat tai muista syistä muuttavat ihmiset pääsevät turvaan ilman salakuljettajia.

Kaikki ehdotukset, jotka heikentävät ihmisten pääsyä oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen turvapaikkamenettelyyn, on hylättävä.

Rajamenettely ja EU:n rajoille ehdotetut leirit eivät ole ihmelääke nykyisen turvapaikkajärjestelmän ongelmien ratkaisuun, vaan ainoastaan pahentaisivat tilannetta, kuten Kreikan leirien katastrofaaliset olosuhteet osoittavat. Ehdotus vain pahentaisi rajavaltioiden suhteetonta taakkaa asian hoitamisessa.

Paluuta on korostettu ratkaisuna maahanmuuton ongelmiin jo vuosia, mutta siihen kaadetut resurssit ovat valuneet hukkaan.

On aika tehdä toisin: panostaa oikeudenmukaisiin ja tehokkaisiin turvapaikka- ja oleskelulupamenettelyihin ja kotoutumisen onnistumiseen.

Ohessa Pakolaisneuvonnan sekä muiden ECREn (European Council on Refugees and Exiles) jäsenten allekirjoittama yhteinen lausunto uudesta turvapaikka- ja maahanmuuttolausunnosta. (pdf)

 

FacebookTwitter