Avain turvapaikkajärjestelmän korjaamiseen on nykyisen lainsäädännön parempi noudattaminen sekä Dublin-järjestelmän uudistaminen

Parhaillaan valmisteltava turvapaikka- ja maahanmuuttosopimus tarjoaa Euroopan unionille ja se jäsenmaille mahdollisuuden muuttaa suuntaa ja kehittää järkevää ja ihmisoikeuslähtöistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa EU:lle vuosien kriisitila-ajattelun jälkeen.

Parhaillaan valmisteltava turvapaikka- ja maahanmuuttosopimus tarjoaa Euroopan unionille ja se jäsenmaille mahdollisuuden muuttaa suuntaa ja kehittää järkevää ja ihmisoikeuslähtöistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa EU:lle vuosien kriisitila-ajattelun jälkeen.

Kehitystyössä tulisi ottaa oppia nykyisen järjestelmän täytäntöönpanon ongelmista.

Avain turvapaikkajärjestelmän korjaamiseen on nykyisen lainsäädännön parempi noudattaminen sekä Dublin-järjestelmän uudistaminen.

Tarpeellisia uudistuksia olisi mahdollista tehdä nopeasti, sillä EU:lla ja sen jäsenmailla on jo nykyisen lainsäädännön ja sopimusten puitteissa mahdollisuudet toteuttaa ihmisoikeuslähtöistä turvapaikkapolitiikkaa.

Euroopan komission resursseja tulisi suunnata näiden puutteiden korjaamiseen ja sen varmistamiseen, että nykyistä lainsäädäntöä noudatetaan jäsenmaissa.

Muun muassa seuraavat ongelmat tulisi korjata välittömästi: vastaanottokapasiteetin riittämättömyys; eri maiden vaihteleva laatutaso turvapaikkapäätöksissä; Euroopan ulkorajoilla (esim. Balkanin reitillä) tapahtuvat käännytykset.

Dublin-järjestelmä tulee uudistaa reilun, kestävän ja inhimillisen ratkaisun löytämiseksi.

Kuitenkin sillä aikaa jo nykyisen Dublin-asetuksen puitteissa voitaisiin toimia ihmisoikeuslähtöisesti ja Euroopan sisällä vastuuta jakaen. Asetus mahdollistaa perheenyhdistämisen jo unionin alueella saavuttaessa sekä siirtopyynnöistä pidättäytymisen maihin, joihin joka tapauksessa jo kohdistuu suurin paine.

Uuteen sopimukseen olisi sisällytettävä myös turvallisten ja laillisten reittien laajamittainen lisääminen, jotta vainoa, sotaa ja konflikteja pakenevat tai muista syistä muuttavat ihmiset pääsevät turvaan ilman salakuljettajia.

Kaikki ehdotukset, jotka heikentävät ihmisten pääsyä oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen turvapaikkamenettelyyn, on hylättävä.

Rajamenettely ja EU:n rajoille ehdotetut leirit eivät ole ihmelääke nykyisen turvapaikkajärjestelmän ongelmien ratkaisuun, vaan ainoastaan pahentaisivat tilannetta, kuten Kreikan leirien katastrofaaliset olosuhteet osoittavat. Ehdotus vain pahentaisi rajavaltioiden suhteetonta taakkaa asian hoitamisessa.

Paluuta on korostettu ratkaisuna maahanmuuton ongelmiin jo vuosia, mutta siihen kaadetut resurssit ovat valuneet hukkaan.

On aika tehdä toisin: panostaa oikeudenmukaisiin ja tehokkaisiin turvapaikka- ja oleskelulupamenettelyihin ja kotoutumisen onnistumiseen.

Ohessa Pakolaisneuvonnan sekä muiden ECREn (European Council on Refugees and Exiles) jäsenten allekirjoittama yhteinen lausunto uudesta turvapaikka- ja maahanmuuttolausunnosta. (pdf)