Amnesty ja Pakolaisneuvonta: Poikkeuslain hylkääminen on ainoa oikeusvaltioperiaatteen mahdollistama ratkaisu

Amnesty ja Pakolaisneuvonta vetoavat kansanedustajiin, jotta he äänestäisivät poikkeuslakia vastaan ja turvaisivat Suomen säilymisen oikeusvaltiona.

Yhteiskannanotto: rauha tuo vähemmistöille turvaa –vähemmistöjen oikeudet ovat uhattuna konflikteissa

Ihmisoikeuksien merkitys ja ihmisarvon puolustaminen korostuvat aikana, jolloin epävarmuus ja konfliktit koettelevat kaikkia, mutta etenkin jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Siksi me, 21 kansalaisjärjestöä, otamme kantaa kaikkien niiden puolesta, jotka ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa juuri nyt ja joihin kohdistuu erityisiä väkivaltaisia toimia. Konflikteissaerityisen haavoittuvia ihmisryhmiä ovat usein naiset, lapset, eri tavoin vammaiset henkilöt, etnisiin […]

The EU must provide future-proof solutions for people displaced from Ukraine

Pakolaisneuvonta ja 130 muuta eurooppalaista järjestöä vaatii kannanotossa EU:ta toimimaan välittömästi varmistaakseen, että Ukrainasta paenneilla ihmisillä olisi mahdollisuus jäädä EU:hun, kun heidän tilapäinen suojelunsa päättyy.

YK:N KIDUTUKSEN VASTAINEN KOMITEA: SUOMEN VIRANOMAISET OLISIVAT RIKKONEET PALAUTUSKIELTOA

Viranomaiset eivät puuttuneet selviin virheisiin, vaan tapaus, joka muistutti komitean aiemmin antamaa ratkaisua, jouduttiin viemään komiteaan käännytyksen pysäyttämiseksi. Käytännössä vastuu palautuskiellon loukkausriskin tunnistamisesta sysättiin jälleen avustajan ja komitean harteille.

Reilu työ -verkosto: Työperäisen hyväksikäytön torjunta on huomioitava hallitusohjelman toteutuksessa 

Lauantaina 7.10. vietetään jälleen kansainvälistä Kunnon työn päivää, jonka tarkoituksena on nostaa esiin oikeus reiluihin ja säällisiin työehtoihin. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu useita työlainsäädäntöuudistuksia, mukaan lukien pyrkimys uudistaa lainsäädäntöä yritystasolla tapahtuvan paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämiseksi, riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksessä on. Reilu työ -verkoston toimijat näkevät työssään, että […]

Uusi hallitus on toistamassa vanhoja virheitä

Jos hallitus nostaa uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen kynnystä, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu, se toistaa vanhoja virheitä. Vaadimme Pakolaisneuvonnan vetoomuksessa, että vuoden 2015 jälkeen tehtyjä virheitä ei toisteta eikä turvapaikanhakijoiden oikeuksia heikennetä.

Pakolaisneuvonta vetoaa hallitukseen: älkää toistako syksyn 2015 jälkeisiä virheitä

Pakolaisneuvonnan juuri avatussa vetoomuksessa vaaditaan, ettei turvapaikanhakijoiden oikeuksia saa heikentää.

YK:N KIDUTUKSEN VASTAINEN KOMITEA: SUOMEN VIRANOMAISET OLISIVAT RIKKONEET PALAUTUSKIELTOA

Viranomaiset eivät puuttuneet selviin virheisiin, vaan tapaus, joka muistutti komitean aiemmin antamaa ratkaisua, jouduttiin viemään komiteaan käännytyksen pysäyttämiseksi. Käytännössä vastuu palautuskiellon loukkausriskin tunnistamisesta sysättiin jälleen avustajan ja komitean harteille.

Suomi ei saa sulkea rajojaan humanitaariselta maahanmuutolta  

Konfliktit ja ilmastokriisi ovat kiihdyttäneet pakkomuuttoliikettä. UNHCR on arvioinut, että turvaa hakevien ihmisten määrä nousee tänä vuonna 117,2 miljoonaan, ja määrä on yli kaksikertaistunut alle kymmenessä vuodessa. Noin puolet maailman pakolaisista on lapsia. Vuonna 2015 Eurooppaan jätettiin 1,3 miljoonaa kansainvälisen suojelun hakemusta ja nyt pahimpien koronavuosien jälkeen olemme matkalla kohti samoja lukemia. Välimeri on selvästi […]

Järjestöt muistuttavat: Julkisella vallalla on vastuu turvata ihmisoikeudet

Me allekirjoittaneet vaadimme, että hallitusohjelmaan kirjataan kunnianhimoinen ja systemaattinen suunnitelma perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden toimeenpanemiseksi. Hallitusohjelma on keskeisin asiakirja, jolla ohjataan hallituksen ja muun julkisen vallan toimintaa tulevan neljän vuoden ajan.