Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä – vai ovatko?

Vuonna 2016 eduskunta päätti rajata turvapaikanhakijoiden oikeusapua. Nyt, kaksi vuotta myöhemmin, nuo jäljet näkyvät voimakkaasti Pakolaisneuvonta ry:n työssä. Tarve asiantuntevalle oikeusavulle on suurempi kuin koskaan, mutta toimintaa on päinvastoin jouduttu supistamaan tulojen romahdettua. Siksi Pakolaisneuvonta käynnistää 9.3.2018 #sokeaoikeus-nimisen varainkeruukampanjan, jonka tavoitteena on turvata edellytyksemme avustaa turvapaikanhakijoita.

Vuonna 2016 eduskunta päätti rajata turvapaikanhakijoiden oikeusapua. Nyt, kaksi vuotta myöhemmin, nuo jäljet näkyvät voimakkaasti Pakolaisneuvonta ry:n työssä. Tarve asiantuntevalle oikeusavulle on suurempi kuin koskaan, mutta toimintaa on päinvastoin jouduttu supistamaan tulojen romahdettua. Siksi Pakolaisneuvonta käynnistää 9.3.2018 #sokeaoikeus-nimisen varainkeruukampanjan, jonka tavoitteena on turvata edellytyksemme avustaa turvapaikanhakijoita.

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on herännyt huoli siitä, onko turvapaikanhakijoiden oikeusturva vaarantunut Suomessa. Syyskuussa 2016 tehdyillä turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa rajoittavilla, erityisesti valitusaikoihin ja oikeusapuun kohdistuvilla säädösmuutoksilla asetettiin turvapaikanhakijat eriarvoiseen asemaan kaikkiin muihin Suomessa oleviin ihmisiin verrattuna.

Turvapaikanhakijoilla tarve oikeusapuun on korostunut, sillä he joutuvat erittäin haavoittuvassa asemassa toimimaan itselleen vieraassa oikeuskulttuurissa. Asiantuntevalla oikeusavulla varmistetaan kansainvälisissä sopimuksissa määritellyn ehdottoman palautuskiellon noudattamista eli sitä, ettei ketään palauteta alueille, jossa he voisivat olla vaarassa joutua vainon, kidutuksen, kuolemanrangaistuksen tai muun epäinhimillisen kohtelun kohteeksi.

Oikeus asianmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeusapuun kuuluu kaikille

Oikeudenmukainen oikeuskäsittely ei toteudu ilman riittävää oikeusapua. Riittävä oikeusapu taas ei toteudu ilman resursseja. Oikeusapua koskevat säädösmuutokset ovat johtaneet siihen, ettei turvapaikkamenettelyssä avustamisesta saa enää kohtuullista palkkiota. Tästä johtuen turvapaikka-asioiden erityisosaaminen on vaarassa hävitä Suomesta. Järjestö tekeekin käytännössä tappiota aina ottaessaan uuden turvapaikanhakijan asiakkaaksi. Asianmukaisesti toimiva avustaja ei kuitenkaan voi hoitaa näitä asioita puolivillaisesti, vaikka nykyisten säädösten mukaiset oikeusapupalkkiot eivät tehtyä työtä korvaakaan.

“Samaan aikaan, kun avuntarve on suurempi kuin koskaan, olemme joutuneet supistamaan toimintaamme oikeusapupalkkioiden leikkaamisen ja muiden lakimuutosten vuoksi”, Pakolaisneuvonta ry:n toiminnanjohtaja Pia Lindfors kertoo. “Resurssipulan takia joudumme käännyttämään apua tarvitsevia ovelta”, Lindfors jatkaa.

Oikeus on sokea

Siksi Pakolaisneuvonta ry toteuttaa #sokeaoikeus-nimisen sosiaalisen median kampanjan, joka kiinnittää huomiota suomalaiseen oikeusjärjestelmään: Suomi on oikeusvaltio, jonka toimintaa säätelee Suomen perustuslaki. Oikeuden edessä kaikki ovat yhdenvertaisia, sillä oikeus on sokea – se ei erottele ihmisiä heidän taustansa tai muiden ominaisuuksiensa perusteella. Kampanjan tavoitteena on tuoda näkyväksi nämä lain vaatimukset yhdenvertaisesta kohtelusta sekä kerätä varoja järjestön oikeusaputoiminnan mahdollistamiseksi.

Miten voin vaikuttaa?

Yhdenkään ihmisen oikeusturvan ei oikeusvaltiossa tule riippua lahjoituksista tai hyväntekeväisyydestä. On julkisen vallan tehtävä turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen (PL 22 §) ja huolehtia, että jokaisen oikeusturva toteutuu.

Oikeusturvan toteutuminen voidaan turvata lainsäädännön korjaamisella. Se mahdollistaisi Pakolaisneuvonnan ja muiden yksityisten pitkään alalla toimineiden avustajien toiminnan jatkumisen turvapaikka-asioissa, joissa kyse on ihmisten hengestä ja terveydestä.

Ole rohkeasti yhteydessä kansanedustajaasi ja vaadi muutosta tilanteeseen. Asianmukainen oikeudenkäynti on oikeus, josta ei tingitä – kenenkään kohdalla.
Voit myös levittää sanaa #sokeaoikeus jakamalla kuvan itsestäsi silmät peitettynä.

Lisätietoa aiheesta saat täältä.

Katso kampanjavideo täältä.