Perheen­yhdistäminen

Suomen kansalaisen tai Suomeen oleskeluluvan saaneen perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa Suomeen. Perheenjäsenellä tarkoitetaan ns. ydinperheen jäseniä eli puolisoa ja alle 18-vuotiaita naimattomia lapsia. Poikkeustapauksissa myös muut omaiset voivat hakea ja saada oleskeluluvan.

Pakolaisneuvonnan lakimiehet avustavat perhesideperusteisia oleskelulupia koskevissa asioissa. Kielteisestä oleskelulupapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Lakimiehen tuntiveloitus on 150 euroa, minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut. Mikäli sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voi valittamiseen saada oikeusapua, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain.

Voit saada lakimieheltämme oikeudellista neuvontaa tai apua myös hakemusvaiheessa. Hakemusvaiheessa ei yleensä ole mahdollista saada oikeusapua.

Lisätietoa perhesiteen perusteella myönnettävistä oleskeluluvista