Pakolaisneuvonta ja ECRE tuomitsevat valtioiden pyrkimykset estää ihmisten oikeuden hakea turvapaikkaa EU:n ulkorajalla

Tilanne EU:n ulkorajalla Kreikassa on muuttunut erittäin huolestuttavaksi. Päättäjien tulisi reagoida tilanteeseen rauhallisesti ja harkitusti. Prioriteetin tulee olla turvaa hakevien ihmisten vastaanottamisessa ja vastuun jakaminen eurooppalaisten valtioiden kesken.

Pakolaisneuvonta ja ECRE (European Council on Refugees and Exiles) tuomitsevat turvaa ja suojelua hakevien ihmisten kohtaaman väkivallan Euroopan rajoilla sekä valtioiden pyrkimykset estää ihmisten oikeuden hakea turvapaikkaa.

Turvaa hakevia ihmisiä ei tule kohdella turvallisuusuhkana, joihin kohdistaa kovaotteisia sotilastaktiikoita ja retoriikkaa. Pidämme hälyttävänä poliittisten päättäjien sopimatonta ja epäasiallista kielenkäyttöä: kyse ei ole sodasta tai hyökkäyksestä Eurooppaan.

EU:n ja kansallisten poliittisten päättäjien väkivaltaa lietsova retoriikka lisää turvaa hakevien ihmisten sekä heitä auttavien organisaatioiden ja henkilöiden kohtaaman väkivallan riskiä. He tarvitsevat tukeamme ja apuamme, eivät mustamaalausta

Euroopan maiden on pidättäydyttävä toimista, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen ja EU:n lainsäädännön kanssa. Kaikkien EU:n toimijoiden tulisi tuomita väkivalta turvaa hakevia ihmisiä kohtaan sekä kaikki kansainvälisen ja EU:n lainsäädännön loukkaukset rajavalvonnassa.

Kaikilla ihmisillä on oltava pääsy turvapaikkamenettelyyn, sillä se on EU:n lainsäädännön mukainen perusoikeus. EU:n omassa tai kansainvälisessä turvapaikkalainsäädännössä ei ole perustetta turvapaikkahakemusten käsittelyn keskeyttämiselle.

Euroopan maiden tulee tarjota yhteistä ja keskitettyä hätäapua alueelle. Turvaa hakevat ihmiset tarvitsevat humanitääristä apua, riittävät vastaanotto-olosuhteet sekä pääsyn turvapaikkamenettelyyn.

Ihmisten siirtäminen pois suhteettoman paineen kohteeksi joutuneista EU-maista on välttämätön toimenpide, jonka tulisi tapahtua EU:n olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä vain silloin kuin vastaanottavat maat noudattavat EU:n ja kansainvälistä lainsäädäntöä.

Dublin-palautusten välitön keskeyttäminen Kreikkaan osoittaisi solidaarisuutta ja vapauttaisi resursseja nykyisen tilanteen helpottamiseksi.

Yli 12 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Syyriassa sorron ja väkivallan takia; heidän henkensä ja elämänsä tulisi olla kaikkien ratkaisujen keskiössä. Vain pieni osuus heistä saapuu Eurooppaan ja EU:n tulisikin vastata heidän hätäänsä harkitusti ja inhimillisesti.

Lue ECRE:n koko kannanotto: https://www.ecre.org/ecre-statement-on-the-situation-at-the-greek-turkish-border/