Asylärenden

Flyktingrådgivningens alla jurister är specialiserade på lagstiftning som berör flyktingar och utlänningar.

Klagomål över Migrationsverkets beslut kan anföras hos förvaltningsdomstolen. Efter att beslutet har delgivits är det viktigt att snabbt ta kontakt med en jurist. I detta skede har den asylsökande rätt att själv välja sin jurist.

Före Migrationsverkets beslut kan rådgivning och rättshjälp i första hand fås hos statens rättshjälpsbyråer. Flyktingrådgivningens jurist kan hjälpa i det inledande skedet, om den sökande har fått s.k. hänvisning hos rättshjälpsbyrån eller om den sökande är beredd att själv betala kostnaderna.

Om du vill ha en jurist från Flyktingrådgivningen, ta kontakt via mottagningscentralen eller direkt per telefon eller e-post.

Om du inte har tillräckliga inkomster eller egendom kan vi för din räkning ansöka om rättshjälpsbeslut, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis. I övriga situationer kan du få rådgivning och rättshjälp av vår jurist genom att själv betala för tjänsten, 150 €/timme.

Ytterligare information om internationellt skydd (på finska)