Medborgarskapsärenden

Man kan ansöka om finskt medborgarskap när man har bott i Finland fyra (de som fått uppehållstillstånd på grund av skydd) eller fem år utan avbrott och uppfyller de övriga förutsättningarna för medborgarskap, såsom kraven på språkkunskap och oförvitlighet.

Flyktingrådgivningens jurister ger råd och bistår i ärenden som rör sökande av medborgarskap. Man kan anföra besvär över ett negativt beslut om medborgarskap.

Juristens timdebitering är 150 euro. Om du inte har tillräckliga inkomster eller förmögenhet kan du få rättshjälp för anförande av klagomål, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis. I ansökningsskedet beviljas rättshjälp vanligtvis inte.

Ytterligare information om finskt medborgarskap (på finska)