Offer för människohandel

Offren för människohandel befinner sig i en särskilt sårbar ställning och det är krävande att utreda deras situation. Vi är specialiserade på att utreda situationen för personer som eventuellt blivit offer för människohandel och vi hjälper i alla myndighetsprocesser som hänför sig till deras ärende.

Om du misstänker att du själv eller din vän blivit offer för människohandel kan du be om ett sammanträffande med Flyktingrådgivningens jurist. Den första träffen är avgiftsfri. Ett offer för människohandel kan också få gratis rättshjälp.

Ytterligare information om människohandel i Finland (på finska)