Övriga uppehållstillståndsärenden

Uppehållstillstånd i Finland kan sökas också på grund av studier, arbete, utövande av näring eller familjeband. För uppehållstillstånd som beviljats för viss tid måste fortsatt tillstånd sökas innan tillståndet går ut.

Flyktingrådgivningens jurister bistår i olika slag av ärenden rörande uppehållstillstånd och klagomål samt i det skede som gäller fortsatt uppehållstillstånd.

Juristens timdebitering är 150 euro, och utöver detta debiteras för eventuella tolkningskostnader. Om du inte har tillräckliga inkomster eller förmögenhet kan du få rättshjälp för klagomålet, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis. I ansökningsskedet är det vanligtvis inte möjligt att få rättshjälp.

Ytterligare information om uppehållstillstånd som beviljas på övriga grunder (på finska)
Ytterligare information om fortsatt uppehållstillstånd (på finska)