Kontaktuppgifter

Vårt kontor är öppet vardagar kl 10-15.
Ingång vid Kronqvistgränden, genom innergården på nädre nivå.
Anmälan i aulan.

Böletået 9 B
00240 Helsingfors

tel. 09 2313 9300
fax 09 2313 9310
pan@pakolaisneuvonta.fi

Behöver du rådgivning eller vill du ha en jurist från Flyktingrådgivningen?

Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

OBS: Vi ber att klienterna kommar till Flyktingrådgivningens kontor och träffar endast om de är friska. Sammanträffandena kan alltjämt vid behov ordnas per telefon, om du har symtom på influensa eller covid.

Anländning till kontoret

Juridiska tjänster

Allmän rådgivning

Rådgivning om papperslöshet

Kontakta vår personal