Kontaktuppgifter

Vårt kontor är öppet vardagar kl 10-15.
Ingång vid Kronqvistgränden, genom innergården på nädre nivå.
Anmälan i aulan.

Böletået 9 B
00240 Helsingfors

tel. 09 2313 9300
fax 09 2313 9310
pan@pakolaisneuvonta.fi

Behöver du rådgivning eller vill du ha en jurist från Flyktingrådgivningen?

Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

OBS:

På grund av den rådande coronapandemisituationen ber vi klienterna komma till Flyktingrådgivningens kontor och träffar endast om de är friska. Vi ber klienterna använda ansiktsmask och vinnlägga sig om god handhygien. Sammanträffandena kan alltjämt vid behov ordnas per telefon.

Karta:

Video: Anländer från Böletået sidan

Video: Anländer från Böle tågstation och Magistratsporten

Om du vill ha en jurist från Flyktingrådgivningen, ta kontakt:

Bifoga förfrågan eller tillhandahåll eventuella beslut från Migrationsverket eller förvaltningsdomstolen när du tar kontakt.

Skicka alltid dokument via tjänsten för krypterade meddelanden: https://turvaposti.pakolaisneuvonta.fi

Prislista

Juristtjänsterna är i princip avgiftsbelagda. Våra juristers debitering är 150 euro / timme (+ eventuell MOMS 24 %), och utöver detta debiteras för eventuella kostnader för tolk och eventuell rättegångskostnad (HFD 510 euro och FvD 260 euro).

Om du inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar kan vi för din räkning skaffa ett rättshjälpsbeslut, varvid staten ersätter biträdets arvode helt eller delvis.

Du kan på förhand höra dig för hos oss om hur många timmar en jurist behöver för att sköta ditt ärende.

Om du vill fråga om något som gäller internationellt skydd, uppehållstillstånd, familjeåterförening eller andra ärenden som gäller utlänningsfrågor kan du ta kontakt till vår avgiftsfria rättsliga rådgivning:

  • per telefon från måndag till fredag kl 10-12, tfn 09 2313 9325
  • per e-post neuvonta(at)pakolaisneuvonta.fi
  • rådgivningsspråk i regel finska och engelska

Den avgiftsfria rådgivningen erbjuds med stöd av Social-och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Ta kontakt med vår rådgivning Paperittomat i frågor som gäller papperslöshet. I telefonen svarar vår jurist som är specialiserad på papperslöshet. Rådgivningen är avgiftsfri.

  • måndagar kl 14-16, tfn 045 2377 104
  • per e-post paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi

Den avgiftsfria rådgivningen erbjuds med stöd av Social-och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Verksamhetsledare
Pia Lindfors
tel. 050 366 5942
pia.lindfors@pakolaisneuvonta.fi

Chef för fundraising
Jukka Myllyniemi
tel. 050 5736628
jukka.myllyniemi@pakolaisneuvonta.fi

Koordinator för kommunikation och fundraising
Emilia Toivanen
tel. 044 0514829
emilia.toivanen@pakolaisneuvonta.fi

Kommunikationsassistent
Mariyana Todorova
tel: 044 7057991
mariyana.todorova@pakolaisneuvonta.fi // koulutus@pakolaisneuvonta.fi