Stöd vår verksamhet

Donera och stöd människornas likvärdighet i Finland.

Stöd oss

Människorna är likvärdiga inför lagen. Så här står det i Finlands grundlag. För närvarande förverkligas denna grundläggande rättighet dock inte. Genom att lagstiftningen och praxis har stramats åt har asylsökandena försatts i en sämre ställning än andra.

Med hjälp av din donation kan vi erbjuda juridisk rådgivning i situationer där rättshjälpen inte räcker till för att täcka de faktiska kostnaderna. Med ditt stöd kan vi också agera för den ändring som behövs i vårt lands asylpolitik.

Läs mer om hur du kan stöda Flyktingrådgivningens arbete:

GÖR EN ENGÅNGSDONATION

Donera med nätbanksbetalning, betalkort eller mobilbetalning genom att klicka på den här länken.

Du kan donera direkt med Mobile Pay genom att klicka på den här länken i din telefon eller genom att använda koden 42767.

Donera via MobilePay

Du kan donera också genom kontoöverföring till vårt konto. Vårt kontonummer är FI45 1555 3000 1235 97, NDEAFIHH.

Genom att använda referensnummer 1070 minskar du våra bankkostnader.

GÖR EN ÅTERKOMMANDE DONATION

Det lättaste och effektivaste sättet att stöda vår verksamhet är att varje månad donera en summa som är lämplig för dig. Lättast gör du detta genom att i din nätbank göra en kontoöverföring till vårt konto FI45 1555 3000 1235 97 (referens 1070) och göra betalningen återkommande. Be vid behov kundtjänsten hos din bank om anvisningar.

GRUNDA EN FACEBOOK-INSAMLING

Du kan donera till Flyktingrådgivningen i Facbook eller grunda en Facebook-insamling där du till exempel hedras på din födelsedag eller någon annan bemärkelsedag. Skapa insamlingen via den här länken och bjud in dina vänner att delta! Intäkterna av insamlingen tillfaller i sin helhet Flyktingrådgivningen. Facebook debiterar ingen provision eller andra utgifter för insamlingen.

SAMLA IN LYCKÖNSKNINGSDONATIONER FÖR ATT HEDRA BEMÄRKELSEDAGEN

Vad kunde vara ett bättre sätt att hedra en familjemedlems, en arbetskamrats eller en annan närståendes bemärkelsedag än att stöda dem som behöver hjälp. Att donera pengar till ett gott ändamål är ett bestående och ansvarsfullt sätt att komma ihåg jubilaren. Du kan be deltagarna  donera direkt till vårt konto eller samla in pengarna i en och samma pott och göra donationen på en gång.

Gör donationen direkt till vårt konto FI45 1555 3000 1235 97 (referens 1012). Anteckna ”gratulationsdonation” eller motsvarande uppgift i donationens informationsfält. Du kan göra donationen också med MobilePay genom att klicka på den här länken i din telefon eller genom att använda koden 42767.

Vänligen ta kontakt med oss (tomi.stromberg@pakolaisneuvonta.fi) så vi kan sända dig eller den person som firar sin bemärkelsedag ett personligt tack och lyckönskningar.

FÖRETAG, FÖRENINGAR OCH ANDRA SAMFUND

Önskar ditt företag, din förening eller ditt samfund hjälpa asylsökande i Finland?

Genom att stöda Flyktingrådgivningens arbete inverkar ni konkret på situationen för asylsökande, flyktingar och  papperslösa som befinner sig i Finland. Genom att till exempel donera en del av er försäljning, intäkterna från en insamling vid ett evenemang eller ert företags julklappsbudget kan ni tillsammans göra en god gärning och vittna om ert samfunds engagemang i ett likställt och rättvist Finland. Också olika slag av pro bono-samarbeten är möjliga.

Vi diskuterar gärna om vilket sätt att hjälpa som skulle vara lämpligast för ert samfund. Vänligen ta kontakt direkt med chefen för medelsanskaffningTomi Strömberg (tomi.stromberg@pakolaisneuvonta.fi, 0407394922) i alla samarbetsärenden.

KONTAKTUPPGIFTER

Är det något du vill fråga om när det gäller donationer eller vår verksamhet, vänligen ta kontakt.

Med e-post når du oss på adressen pan@pakolaisneuvonta.fi

TACK

Tack för ditt stöd! Utan er som stöder oss skulle vår verksamhet i sin nuvarande form inte vara möjlig.

 

Det av polisstyrelsen beviljade penninginsamlingstillståndet RA/2019/650 är i kraft 23.8.2019-31.12.2020 i Fastlandsfinland.

Genom att dela sidan sprider du budskapet och mångfaldigar verkan av din donation.