Allekirjoita vetoomus

Vetoomus kidutuksen uhrien auttamiseksi on nyt suljettu. Kiitos kaikille allekirjoittaneille. Luovutimme vetoomuksen sisäministeri Krista Mikkoselle 9.11.2022. Toivomme, että tämä työmme ja välittävien ihmisten tuki saa aikaan muutoksen ja tulevaisuudessa kidutetut ihmiset huomioidaan paremmin turvapaikkaprosessissa.

Kiitos jokaiselle vetoomuksen allekirjoittaneelle!
Haluatko auttaa lisää? Tee lahjoitus Pakolaisneuvonnalle!

Lahjoita tästä!


Kidutuksen uhrien oikeudet turvattava Suomessa!

Arvioiden mukaan noin yksi neljästä pakolaistaustaisesta henkilöstä on joutunut kokemaan kidutusta. Suomella ja sen viranomaisilla on velvollisuus tunnistaa kidutuksen uhrit näiden oikeusturvan takaamiseksi ja turvata kuntoutuspalvelut kidutuksen uhreille.

On tärkeää tunnistaa kidutuksen uhriksi joutuneet turvapaikanhakijat ja selvittää heidän erityistarpeensa heti turvapaikkaprosessin alussa. Hakijalla tulisi olla tarvittaessa mahdollisuus saada asiantunteva lääkärinlausunto kidutuksen jäljistä ja vaikutuksesta hänen psyykkiseen terveydentilaansa. Näin myös oikea päätös pystytään tekemään ilman tarpeetonta viivettä.

Turvapaikkaprosessissa on kuitenkin ollut jatkuvasti vakavia ongelmia kidutuksen uhrien tunnistamisessa. Vaadi kanssamme oikeutta kidutuksen uhriksi joutuneille!

Allekirjoita vetoomus

Hyvä sisäministeri Krista Mikkonen, vaadin, että valtioneuvosto turvaa kidutuksen uhrien oikeudet Suomessa.

Suomessa asuville kidutuksen uhreille on turvattava pysyvät ja kattavat kuntoutuspalvelut. Turvapaikkamenettelyyn on luotava selkeä valtakunnallinen malli, jonka avulla kidutuksen uhrit tunnistetaan ja heidän erityistarpeensa selvitetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vetoomus on allekirjoitettu 2793 kertaa.


LUE LISÄÄ:

Mitä kidutuksella tarkoitetaan?

Mikä on kidutusta kokeneiden turvapaikanhakijoiden tilanne Suomessa?

Miten kidutuksen uhrien kuntoutus on tällä hetkellä järjestetty Suomessa?

Miten Pakolaisneuvonnan toiminnassa näkyy se, että kidutettujen tunnistaminen on puutteellista?

Suomen tulee kantaa vastuunsa ja turvata kidutuksen uhrien oikeuksien toteutuminen turvapaikkamenettelyssä. Tähän tarvitaan lisää erityisosaamista kidutuksen uhrien ja heidän erityistarpeidensa tunnistamiseksi ja riittävän tuen antamiseksi. Lisäksi tarvitaan pysyvää rahoitusta kuntoutuspalveluille.

Toimi nyt. Allekirjoita vetoomus!


Mitkä tiedot toimitamme vetoomuksen vastaanottajalle?

Toimitamme vetoomuksen vastaanottajalle vain etu- ja sukunimesi. Emme luovuta vastaanottajalle yhteystietojasi, kuten sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Nimiä ei lähetetä sähköisesti, vaan erikseen tulostettuna.

Auta meitä vaikuttamaan!