Flykting­­rådgivningen

Flyktingrådgivningen rf är en medborgar­organisation som grundades år 1988. Dess uppgift är att ge rättshjälp och handledning till asylsökande, flyktingar och andra utlänningar i Finland.

Juridiska tjänster

 Flyktingrådgivningen erbjuder juridiska tjänster samt avgiftsfri rättslig rådgivning. Om du behöver juridisk hjälp, ta kontakt med oss!

Ikoni: Tietoa Ta kontakt

Ikoni: Turvapaikka Asylärenden

Ikoni: Perheenyhdistäminen Familje­återförening

Ikoni: Oleskeluluvat Övriga uppehålls­tillstånds­ärenden

Ikoni: Kansalaisuusasiat Medborgarskaps­ärenden

Ikoni: Ihmiskauppa Offer för människohandel

Vär personal

Våra jurister

Våra jurister har ett vittomfattande kunnande i frågor som gäller flykting- och utlänningsrätt. Vi är specialiserade på att hjälpa människor som befinner sig i en sårbar situation, såsom barn, offer för tortyr och människohandel samt sexuella- och könsminoriteter.

Hanna Laari

Ansvarig jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Marjaana Laine

Ledande jurist, jur. kand.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Elle Baran

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Michelle Gripenberg

Jurist, jur. mag.
Papperslöshet

Henrietta Heinonen

Äldre jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd – tjänstledig

Ritva Huovinen

Äldre jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Vellamo Jutila

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Elena Murto

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Siiri Sinnemäki

Äldre jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd – tjänstledig

Meri Syvänen

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Inkeri Tervo

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd

Iida Elena Teriö

Jurist, jur. mag.
Papperslöshet

Ilkka Tuomainen

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd – tjänstledig

Pargol Miraftabi

Jurist, LL.M.

Valpuri Tarkka

Jurist, jur. mag.
Rättegångsbiträde med tillstånd