Pakolaisneuvonta

Olemme ulkomaalaisoikeuteen erikoistunut lakitoimisto sekä vaikuttamis- ja asiantuntijatyötä tekevä kansalaisjärjestö. Ota yhteyttä, jos tarvitset lakimiestä, tietoa tai koulutusta turvapaikka-asioista.

Lakipalvelut

Pakolaisneuvonta tarjoaa lakimiehen palveluita sekä maksutonta oikeudellista neuvontaa. Mikäli tarvitset lakipalveluita, ota meihin yhteyttä.

Lakimiehen palvelut

Mikäli haluat lakimiehen Pakolaisneuvonnasta, ota yhteyttä:

Liitä pyyntöösi tai pidä soittaessasi käsilläsi mahdollinen Maahanmuuttoviraston tai hallinto-oikeuden päätös.

Asiakirjojen toimitus aina turvapostilla: turvaposti.pakolaisneuvonta.fi.

Hinnasto

Lakimiehen palvelut ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Juristiemme tuntiveloitus on 150 euroa (+ mahdollinen ALV 24%), minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut ja mahdollinen oikeudenkäyntimaksu (KHO 510 euroa ja HaO:t 260 euroa).

Jos sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voimme hakea sinulle oikeusapupäätöksen, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain.

Voit tiedustella meiltä etukäteen arviota siitä, kuinka monta tuntia juristin työtä asiasi hoitaminen vaatii.

Yleisneuvonta

Mikäli sinulla on kysyttävää kansainväliseen suojeluun, oleskelulupiin, perheenyhdistämiseen tai muihin ulkomaalaisasioihin liittyen, voit ottaa yhteyttä maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaamme:

  • puhelimitse arkisin klo 10–12, puh. 09 2313 9325
  • sähköpostitse neuvonta@pakolaisneuvonta.fi
  • neuvontakielinä pääsääntöisesti suomi ja englanti

Paperittomat-neuvonta

Ota yhteyttä paperittomuuteen liittyvissä kysymyksissä Paperittomat-neuvontaamme. Puhelimeen vastaa paperittomuuteen erikoistunut lakimiehemme. Neuvonta on maksutonta.

Maksutonta neuvontaa tarjotaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksella.

Pakolaisneuvonnan kaikki lakimiehet ovat erikoistuneet pakolais- ja ulkomaalaisoikeuteen.

Maahanmuuttoviraston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätöksen tiedoksi saamisen jälkeen on tärkeää ottaa nopeasti yhteyttä lakimieheen. Tässä vaiheessa turvapaikanhakijalla on oikeus valita itse lakimiehensä.

Ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä neuvontaa ja oikeusapua saa ensisijaisesti valtion oikeusaputoimistoista. Pakolaisneuvonnan lakimies voi avustaa alkuvaiheessa, mikäli oikeusaputoimisto on antanut hakijalle ns. oikeusapuohjauksen tai hakija on itse valmis maksamaan kulut.

Mikäli haluat lakimiehen Pakolaisneuvonnasta, ota yhteyttä vastaanottokeskuksen kautta tai suoraan puhelimitse sai sähköpostitse.

Jos sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voimme hakea sinulle oikeusapupäätöksen, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain. Muissa tilanteissa voit saada lakimiehemme neuvontaa ja oikeusapua maksamalla palvelusta itse 150 €/tunti.

Lisätietoa kansainvälisestä suojelusta

Suomen kansalaisen tai Suomeen oleskeluluvan saaneen perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa Suomeen. Perheenjäsenellä tarkoitetaan ns. ydinperheen jäseniä eli puolisoa ja alle 18-vuotiaita naimattomia lapsia. Poikkeustapauksissa myös muut omaiset voivat hakea ja saada oleskeluluvan.

Pakolaisneuvonnan lakimiehet avustavat perhesideperusteisia oleskelulupia koskevissa asioissa. Kielteisestä oleskelulupapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Lakimiehen tuntiveloitus on 150 euroa, minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut. Mikäli sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voi valittamiseen saada oikeusapua, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain.

Voit saada lakimieheltämme oikeudellista neuvontaa tai apua myös hakemusvaiheessa. Hakemusvaiheessa ei yleensä ole mahdollista saada oikeusapua.

Lisätietoa perhesiteen perusteella myönnettävistä oleskeluluvista

Oleskelulupaa Suomeen voi hakea myös opiskelun, työn tai elinkeinonharjoittamisen perusteella. Määräaikaisena myönnettyyn oleskelulupaan täytyy myös hakea jatkolupaa ennen luvan umpeutumista.

Pakolaisneuvonnan lakimiehet avustavat erilaisia oleskelulupia koskevissa hakemus- ja valitusasioissa sekä jatkolupavaiheessa.

Lakimiehen tuntiveloitus on 150 euroa, minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut. Mikäli sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voi valittamiseen saada oikeusapua, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain. Oikeusapua ei yleensä ole mahdollista saada hakemusvaiheessa.

Lisätietoa muilla perusteilla myönnettävistä oleskeluluvista
Lisätietoa jatko-oleskeluluvista

Suomen kansalaisuutta voi hakea, kun on asunut Suomessa neljä (suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet) tai viisi vuotta yhtäjaksoisesti ja täyttää muut kansalaisuuden edellytykset, kuten kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimukset.

Pakolaisneuvonnan lakimiehet antavat neuvontaa ja avustavat kansalaisuuden hakemiseen liittyvissä asioissa. Kielteisestä kansalaisuuspäätöksestä on mahdollista valittaa.

Lakimiehen tuntiveloitus on 150 euroa. Mikäli sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voi valittamiseen saada oikeusapua, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain. Hakemusvaiheessa ei oikeusapua yleensä myönnetä.

Lisätietoa Suomen kansalaisuudesta

Ihmiskaupan uhrit ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän tilanteensa selvittäminen on vaativaa. Olemme erikoistuneet selvittämään mahdollisesti ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden henkilöiden tilanteita ja avustamme kaikissa heidän asiaansa liittyvissä viranomaisprosesseissa.

Mikäli epäilet itsesi tai ystäväsi joutuneen ihmiskaupan uhriksi, voit pyytää tapaamista Pakolaisneuvonnan lakimiehelle. Ensimmäinen tapaaminen on maksuton. Ihmiskaupan uhri voi saada myös ilmaista oikeusapua.

Lisätietoa ihmiskaupasta Suomessa

Lakimiehemme

Lakimiehillämme on laaja osaaminen pakolais- ja ulkomaalaisoikeudesta. Olemme erikoistuneet haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kuten lasten, kidutuksen ja ihmiskaupan uhrien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen avustamiseen.

Hanna Laari

Vastaava lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Marjaana Laine

Johtava lakimies, OTK
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Elle Friberg

Lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Michelle Gripenberg

Lakimies, OTM
Paperittomuus

Henrietta Heinonen

Lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Katariina Kinnunen

Lakimies, OTM 
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Salla Koskela

Avustava lakimies, OTM

Mia Leisti

Vanhempi lakimies, LL.M.
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja - toimivapaalla

Siiri Sinnemäki

Lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja - toimivapaalla

Elena Murto

Lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Sonja Sjöman

Lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja - toimivapaalla

Anna Smallenburg

Vanhempi lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja - toimivapaalla

Ilkka Tuomainen

Lakimies, OTM
Paperittomuus

Nelly Vikkula

Lakimies, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja