Pakolaisneuvonta

Olemme ulkomaalaisoikeuteen erikoistunut lakitoimisto sekä vaikuttamis- ja asiantuntijatyötä tekevä kansalaisjärjestö. Ota yhteyttä, jos tarvitset juristia, tietoa tai koulutusta turvapaikka-asioista.

Lakipalvelut

Pakolaisneuvonta tarjoaa juristipalveluita sekä maksutonta oikeudellista neuvontaa. Mikäli tarvitset lakipalveluita, ota meihin yhteyttä.

Lakipalvelut

Mikäli haluat juristin Pakolaisneuvonnasta, ota yhteyttä:

Liitä pyyntöösi tai pidä soittaessasi käsilläsi mahdollinen Maahanmuuttoviraston tai hallinto-oikeuden päätös.

Asiakirjojen toimitus aina turvapostilla: turvaposti.pakolaisneuvonta.fi.

Hinnasto

Lakipalvelut ovat lähtökohtaisesti maksullisia. Juristiemme tuntiveloitus on 150 euroa (+ mahdollinen ALV 24%), minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut ja mahdollinen oikeudenkäyntimaksu (KHO 510 euroa ja HaO:t 260 euroa).

Jos sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voimme hakea sinulle oikeusapupäätöksen, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain.

Voit tiedustella meiltä etukäteen arviota siitä, kuinka monta tuntia juristin työtä asiasi hoitaminen vaatii.

Yleisneuvonta

Mikäli sinulla on kysyttävää kansainväliseen suojeluun, oleskelulupiin, perheenyhdistämiseen tai muihin ulkomaalaisasioihin liittyen, voit ottaa yhteyttä maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaamme:

  • puhelimitse ma – pe klo 10–12, puh. 09 2313 9325
  • sähköpostitse neuvonta@pakolaisneuvonta.fi
  • neuvontakielinä pääsääntöisesti suomi ja englanti

Paperittomat-neuvonta

Ota yhteyttä paperittomuuteen liittyvissä kysymyksissä Paperittomat-neuvontaamme. Puhelimeen vastaa paperittomuuteen erikoistunut juristimme. Neuvonta on maksutonta.

Maksutonta neuvontaa tarjotaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustuksella.

Pakolaisneuvonnan kaikki juristit ovat erikoistuneet pakolais- ja ulkomaalaisoikeuteen.

Maahanmuuttoviraston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätöksen tiedoksi saamisen jälkeen on tärkeää ottaa nopeasti yhteyttä juristiin. Tässä vaiheessa turvapaikanhakijalla on oikeus valita itse juristinsa.

Ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä neuvontaa ja oikeusapua saa ensisijaisesti valtion oikeusaputoimistoista. Pakolaisneuvonnan juristi voi avustaa alkuvaiheessa, mikäli oikeusaputoimisto on antanut hakijalle ns. oikeusapuohjauksen tai hakija on itse valmis maksamaan kulut.

Mikäli haluat juristin Pakolaisneuvonnasta, ota yhteyttä vastaanottokeskuksen kautta tai suoraan puhelimitse sai sähköpostitse.

Jos sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voimme hakea sinulle oikeusapupäätöksen, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain.

Muussa tapauksessa juristiemme tuntiveloitus on 150 euroa (+ mahdollinen ALV 24%), minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut ja mahdollinen oikeudenkäyntimaksu (KHO 510 euroa ja HaO:t 260 euroa).

Lisätietoa kansainvälisestä suojelusta

Suomen kansalaisen tai Suomeen oleskeluluvan saaneen perheenjäsen voi hakea oleskelulupaa Suomeen. Perheenjäsenellä tarkoitetaan ns. ydinperheen jäseniä eli puolisoa ja alle 18-vuotiaita naimattomia lapsia. Poikkeustapauksissa myös muut omaiset voivat hakea ja saada oleskeluluvan.

Pakolaisneuvonnan juristit avustavat perhesideperusteisia oleskelulupia koskevissa asioissa. Kielteisestä oleskelulupapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Juristiemme tuntiveloitus on 150 euroa (+ mahdollinen ALV 24%), minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut ja mahdollinen oikeudenkäyntimaksu (KHO 510 euroa ja HaO:t 260 euroa). Mikäli sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voi valittamiseen saada oikeusapua, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain.

Voit saada juristiltamme oikeudellista neuvontaa tai apua myös hakemusvaiheessa. Hakemusvaiheessa ei yleensä ole mahdollista saada oikeusapua.

Lisätietoa perhesiteen perusteella myönnettävistä oleskeluluvista

Oleskelulupaa Suomeen voi hakea myös opiskelun, työn tai elinkeinonharjoittamisen perusteella. Määräaikaisena myönnettyyn oleskelulupaan täytyy myös hakea jatkolupaa ennen luvan umpeutumista.

Pakolaisneuvonnan juristit avustavat erilaisia oleskelulupia koskevissa hakemus- ja valitusasioissa sekä jatkolupavaiheessa.

Juristiemme tuntiveloitus on 150 euroa (+ mahdollinen ALV 24%), minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut ja mahdollinen oikeudenkäyntimaksu (KHO 510 euroa ja HaO:t 260 euroa). Mikäli sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voi valittamiseen saada oikeusapua, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain. Oikeusapua ei yleensä ole mahdollista saada hakemusvaiheessa.

Lisätietoa muilla perusteilla myönnettävistä oleskeluluvista
Lisätietoa jatko-oleskeluluvista

Suomen kansalaisuutta voi hakea, kun on asunut Suomessa neljä (suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet) tai viisi vuotta yhtäjaksoisesti ja täyttää muut kansalaisuuden edellytykset, kuten kielitaito- ja nuhteettomuusvaatimukset.

Pakolaisneuvonnan juristit antavat neuvontaa ja avustavat kansalaisuuden hakemiseen liittyvissä asioissa. Kielteisestä kansalaisuuspäätöksestä on mahdollista valittaa.

Juristiemme tuntiveloitus on 150 euroa (+ mahdollinen ALV 24%), minkä lisäksi veloitetaan mahdolliset tulkkauskulut ja mahdollinen oikeudenkäyntimaksu (KHO 510 euroa ja HaO:t 260 euroa). Mikäli sinulla ei ole riittävästi tuloja tai varallisuutta, voi valittamiseen saada oikeusapua, jolloin valtio korvaa avustajan palkkion kokonaan tai osittain. Hakemusvaiheessa ei oikeusapua yleensä myönnetä.

Lisätietoa Suomen kansalaisuudesta

Ihmiskaupan uhrit ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän tilanteensa selvittäminen on vaativaa. Olemme erikoistuneet selvittämään mahdollisesti ihmiskaupan uhreiksi joutuneiden henkilöiden tilanteita ja avustamme kaikissa heidän asiaansa liittyvissä viranomaisprosesseissa.

Mikäli epäilet itsesi tai ystäväsi joutuneen ihmiskaupan uhriksi, voit pyytää tapaamista Pakolaisneuvonnan juristille. Ensimmäinen tapaaminen on maksuton. Ihmiskaupan uhri voi saada myös ilmaista oikeusapua.

Lisätietoa ihmiskaupasta Suomessa

Pakolaisneuvonnan henkilöstö

Juristimme

Juristeillamme on laaja osaaminen pakolais- ja ulkomaalaisoikeudesta. Olemme erikoistuneet haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kuten lasten, kidutuksen ja ihmiskaupan uhrien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen avustamiseen.

Hanna Laari

Vastaava juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Marjaana Laine

Johtava juristi, OTK
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Elle BARAN

Juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Michelle Gripenberg

Juristi, OTM
Paperittomuus – toimivapaalla

Henrietta Heinonen

Vanhempi juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja – toimivapaalla

RITVA HUOVINEN

Vanhempi juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Vellamo jutila

Juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Elena Murto

Juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Eija Ohvanainen

Juristi, OTM
Paperittomuus

Siiri Sinnemäki

Vanhempi juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja – toimivapaalla

Meri Syvänen

Juristi, OTM
EI luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Taru Takamaa

Juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja – toimivapaalla

Iida Elena Teriö

Juristi, OTM
Paperittomuus

Ilkka Tuomainen

Juristi, OTM
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja