Lausunnot, selvitykset ja julkaisut

Ihminen allekirjoittamassa Pakolaisneuvonnan sopimusta. Kuva rajattu siten, että vain kädet näkyvät.

2024

24.7. Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 56 a §:n muuttamisesta.

28.6. Lausunto Sisäministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (säilöönotto ja maahantulokielto)

31.5. Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi eli nk. pushback-laki

24.5. Lausunto puolustusministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain 32 ja 48 §:n muuttamisesta

16.5. Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 20 ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (vastaanottorahan alentaminen)

14.5. Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (rajamenettelyiden käyttöönotto ja nopeutetun turvapaikkamenettelyn muuttaminen)

7.5. Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta (asumisaika)

18.4. Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

25.3. Lausunto Sisäministeriölle: Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi

18.3. Yhteiskannanotto: Hallituksen politiikka uhkaa syventää rasismia ja syrjintää

13.3. Lausunto Sisäministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (vastaanottorahan alentaminen)

12.3. Lausunto Sisäministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien pituuden lyhentämisestä

11.3. Lausunto Sisäministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

4.3. Statement: The EU Must Provide Future-Proof Solutions for People Displaced from Ukraine

26.2 Lausunto Sisäministeriölle: Rajamenettelyiden käyttöönotto

21.2 Lausunto: Salakuljetuksen kriminalisointi

20.2 Lausunto Sisäministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ulkomaalaislain ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 2 §:n muuttamisesta

31.1 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle ulkomaalaislain 72 a §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 72 §:n muuttamisesta

2022

17.11. Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 220/2022 vp)

8.11. Lausunto: Rajaesteen rakentaminen – Hallituksen esitys vuoden 2022 neljänneksi lisätalousarvioksi (HE 242/2022 vp)

Lausunnossa keskitymme Rajavartiolaitosta koskevaan 70. momenttiin, joka koskee esitettyä pilottihanketta itärajalle rakennettavaksi esteeksi.

17.10. Lausunto: Pakolaisneuvonnan vuoden 2023 rahoitustarpeet ja rahoituksen riittävyys (HE 154/2022 vp)

6.10. Lausunto: Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 100/2022 vp)

Toimeentuloedellytyksen poistaminen kansainvälistä suojelua tai tilapäistä suojelua saaneen alaikäisen toimiessa perheenkokoajana

30.9. Lausunto: Matkustusasiakirjavaatimuksesta poikkeaminen (luonnos hallituksen esitykseksi, VN/13867/2021)

23.9. Lausunto: Paperittomien terveydenhuolto (HE 112/2022 vp)

22.9. Haavoittuva asema turvapaikkaprosessissa -julkaisu (pdf)

9.9. Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi Maahanmuuttoviraston automaattisen päätöksenteon oikaisuvaatimusta koskevaksi lainsäädännöksi (VN/16805/2022)

8.9. Lausunto: EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöönotto ja soveltaminen Suomessa (HE 103/2022 vp)

7.9. Lausunto: Ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (GRETA)

8.8. Lausunto sisäministeriölle: Hallituksen esitys laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (VN/3493/2022)

27.6. Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

14.6. Lausunto: Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle (K 7/2022 vp)

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

10.6. Pakolaisneuvonnan vuosi 2021

Kooste Pakolaisneuvonnan vuosikertomuksesta 2021

7.6. Lausunto: Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle (K 7/2022 vp)

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

2.6. Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

23.5. Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukaisen rajamenettelyn käyttöönotto ja soveltaminen Suomessa

12.5. Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

22.4. Lausunto: Paperittomien terveyspalvelut (luonnos hallituksen esitykseksi, VN/16579/2021)

4.3. Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

3.3. Lausunto: Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Eduskunnan Suurelle valiokunnalle

28.2. Pakolaisneuvonnan lausunto: Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

24.2. Pakolaisneuvonnan lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikkeen välineellistämiseen vastaamiseksi

17.2. Pakolaisneuvonnan lausunto: SM_HE Luonnos – Laajamittaiseen maahantuloon varautuminen

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laajamittaiseen maahantuloon varautumisen kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi; hallituksen esityksen jatkovalmistelu

14.2. Pakolaisneuvonnan lausunto: HaV_U 34/2016 – Jatkokirjelmä menettelyasetuksesta

Valtioneuvoston jatkokirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (menettelyasetus)

2021

29.9. PAN lausunto – SM_HE luonnos ulkomaalaislain muuttamisesta
Pakolaisneuvonnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta (VN/6075/2021-SM-3).  

20.6. Joint NGO letter: Call for a Coalition of Willing EU Countries to Relocate Refugees Now

17.5. Neliapilajärjestöjen yhteistyön linjaus 3.5.2021

26.3. Family Reunification Practices in Finland_Report_FRAC
Pakolaisneuvonnan UNHCR:n toimeksiannosta laatima selvitys perheenyhdistämisen käytännöistä Suomessa

Perheenyhdistämisen käytäntöjä Suomessa_yhteenveto
Suomenkielinen yhteenveto englanninkielisestä selvityksestä

2020

19.2. The new Pact on Asylum and Migration: An opportunity seized or squandered? (pdf)

2019

11.11. Joint letter on Nordic and Baltic support for European disembarkation and relocation arrangements (pdf)

2018

9.3. Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä (PL 6 §) – vai ovatko?
Taustatietoa Pakolaisneuvonnan #sokeaoikeus-kampanjasta

2017

8.9. Pakolaisneuvonnan lausunto oikeusministeriön arviomuistion laittoman oleskelun rangaistusasteikoista ja tutkintakeinoista, oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle

10.3. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on vaarassa
Kirjoitus on julkaistu alunperin Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 10.3.2017.

31.1. Yleisen oikeudellisen neuvonnan tila ja kehittämistarpeet
Pakolaisneuvonta ry toteutti vuonna 2016 AMIF-rahoitteisen hankkeen Yleisen oikeudellisen neuvonnan tila ja kehittämistarpeet. Selvitystä varten haastateltiin noin 50 Suomessa ollutta turvapaikanhakijaa sekä 40 vastaanottokeskusten johtajaa, sosiaalityöntekijöitä – ja ohjaajia sekä terveyden- ja sairaanhoitajia.

Selvityksen pohjalta tehtiin muutamia suosituksia, jotka koskevat turvapaikanhakijoille annettavan yleisen oikeudellisen neuvonnan yhdenmukaistamista, erityisen haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden tunnistamista ja tunnistamisen jälkeisiä toimenpiteitä sekä vastaanottopalveluiden lakkauttamistilanteita erityistarpeita omaavien turvapaikanhakijoiden tapauksissa.

2016

19.4. Pan lausunto PeVlle HE 32 190416f
Pakolaisneuvonnan lausunto Perustuslakivaliokunnalle turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa heikentävästä lakiesityksestä. Hallituksen esitys koski mm. alkuvaiheen oikeusavun rajoittamista merkittävästi, asiakohtaisen palkkion käyttöön ottamista kansainvälistä suojelua hakevien oikeusapuun, mahdollisuutta rajoittaa tuomioistuimelle lähetettävää lisäselvitystä, valitusajan lyhentämistä, hallinto-oikeuksien kokoonpanon keventämistä ja menettelyn säätämistä kiireelliseksi.

2015

Pakolaisneuvonta ry :n Lapsen etu –selvityksessä käydään läpi Pakolaisneuvonnan asiakkaiden vuoden 2014 turvapaikka- ja perheenyhdistämispäätökset, joissa on mukana lapsia.

2.1. Osa I Lapsen etu tuomioistuinten turvapaikkapäätöksissä 2014

Pakolaisneuvonta on tarkastellut lapsen edun argumentointia hallinto-oikeuksien päätöksissä.
Lapsen etu on jäänyt kokonaan arvioimatta reilusti yli puolessa päätöksistä, vaikka sekä kansalliset lait että kansainväliset sopimukset velvoittavat siihen kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä.

Erityisesti lapsiperheitä koskevissa turvapaikkapäätöksissä lapsen etu jätetään useimmiten arvioimatta. Perhesidepäätöksissä lapsen etu mainitaan useammin.

”Lapsen etu tulisi arvioida yksilöidysti kyseessä olevan lapsen kohdalla. Selvityksemme päätöksissä lapsen edun arviointi oli useimmiten vain pelkkä maininta ilman varsinaista perustelua koskien kyseessä olevaa lasta”, sanoo Pakolaisneuvonta ry:n johtava lakimies Marjaana Laine.

17.3. Osa II Lapsen etu tuomioistuinten perheenyhdistämispäätöksissä

Perheenyhdistämisen osalta erityisen vaikeassa asemassa ovat alaikäiset, ilman huoltajaa Suomeen tulleet perheenkokoajat. Heidän perheenjäsentensä on lähes mahdotonta saada oleskelulupia Suomeen. Päätöksiä perustellaan maahantulosäännösten kiertämisellä ja sillä, ettei pystytä osoittamaan ”pakottavaa syytä” juuri kyseisen perheenjäsenen maasta lähtemiseen, vaikka perheenkokoajalle olisi myönnetty kansainvälistä suojelua suhteessa lähtömaahan. Ilman perheensä tukea jäävä lapsi kärsii siitä, että vanhemmat ovat joutuneet lähettämään lapsensa turvattomista oloista.

”Lain tulkinta on liian tiukkaa. Rajoituksilla puututaan ihmisen perusoikeuksiin ja ne kohdistuvat kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin maahanmuuttajiin, jotka eniten tarvitsisivat perheen tukea”, Marjaana Laine toteaa.

Jos perheenkokoaja on Suomessa asuva huoltaja, kielteisen päätöksen perusteena on yleensä perhesiteen vapaaehtoinen katkaiseminen tai perheenjäsenten haastatteluissa esiin tulleet ristiriitaisuudet, joiden perusteella perhesiteen olemassaolo kiistetään. Näin on tehty myös tapauksissa, joissa DNA-testi osoittaa biologisen perhesuhteen ja perheenjäsenet ovat olleet jatkuvassa yhteydessä toisiinsa.

Selvityksessä nousevat esiin myös ihmiskaupan uhreiksi joutuneet yksinhuoltajat, joille tehdään Dublin-käännytyspäätöksiä toisiin EU-maihin. Erityisesti Italiaan käännytetyillä on iso riski päätyä asianmukaisten vastaanotto-olosuhteiden sijaan kadulle ja ihmiskaupan uhriksi.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) vuonna 2014 antaman Tarakhel vs. Sveitsi –tuomion mukaan lapsiperheitä ei saa käännyttää Italiaan ellei sieltä saada yksilöityä tietoa perheen vastaanotto-olosuhteista. Tämän jälkeenkin lapsiperheet ovat joutuneet hakemaan käännytyksen täytäntöönpanokieltoa EIT:sta, kun kansalliset tuomioistuimet Suomessa eivät ole pysäyttäneet käännytyksiä.

2010

Edustajana turvapaikkamenettelyssä

Ilman huoltajaa Suomeen tulleelle turvapaikanhakijalapselle määrätään yleensä Suomessa edustaja. Hän on lapsen ainoa laillinen puhevaltaa käyttävä edustaja, jonka tehtävä on valvoa lapsen edun toteutumista. Edustaja pitää yhteyttä viranomaisiin, oikeusavustajaan ja muihin turvapaikkaprosessissa mukana oleviin tahoihin. Oppaan tarkoituksena on antaa uusille edustajille perustietoa turvapaikkamenettelystä ja edustajan tehtävistä siinä. Opas on tuotettu yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa Euroopan pakolaisrahaston (ERF) tuella.

Edustajana turvapaikkamenettelyssä Opas alaikäisen turvapaikanhakijan edustajalle
Maahanmuuttoviraston turvapaikkapuhuttelu – kuvaliite alaikäiselle

Företrädare i asylförfarandet Guide till företrädare för minderåriga asylsökande
Migrationsverkets asylförhör_bildbilaga för minderåriga asylsökande

Representation in the asylum process Guide for representatives of minor asylum seekers
Asylum interview at the Finnish Immigration Service – illustrated supplement for unaccompanied minors

2009

Tulkkaus turvapaikkamenettelyssä

Oppaassa kerrotaan turvapaikkamenettelyn eri vaiheista. Tarkoituksen on, että turvapaikka-asioita tulkkaava tulkki ymmärtäisi mahdollisimman hyvin tulkkaamansa asian sisältöä ja menettelyn etenemistä. Ammattitaitoinen ja tarkka tulkkaus on oleellisen tärkeä oikeudenmukaisen lopputuloksen saamiseksi. Opas on tuotettu yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa Euroopan pakolaisrahaston (ERF) tuella.

Tulkkaus turvapaikkamenettelyssa Opas tulkeille
Tolkning under asylförfarande Guide till tolkar
Interpretation in the asylum Process Guide for interpreters

2008

Pakolaisneuvonnan ja Maahanmuuttoviraston yhteisen turvapaikkapuhuttelun Euroopan pakolaisrahaston (ERF) tukeman kehittämishankkeen pohjalta laadittiin suositukset, joilla pyritään yhtenäistämään turvapaikanhakijoille tiedottamista ja hyviä puhuttelukäytäntöjä.

Suositukset turvapaikkapuhuttelun kehittämisestä
Rekommendationer för utvecklandet av asylintervjuer
Recommendations for improving asylum interviews