Allekirjoita vetoomus!

Vetoa kanssamme hallitukseen: Älkää toistako syksyn 2015 jälkeisiä virheitä! Turvapaikanhakijoiden oikeuksia ei saa heikentää.

Syksyn 2015 poikkeuksellisen suuren turvapaikanhakijamäärän vuoksi silloinen hallitus teki lukuisia lakimuutoksia, joilla heikennettiin turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa samaan aikaan, kun Maahanmuuttovirastoon kohdistettiin valtavat paineet toiminnan tehostamiseksi.

Tuhannet turvapaikanhakijat joutuivat kokemaan konkreettisesti Suomen turvapaikkamenettelyn laadun romahtamisen, kun heidän koko elämäänsä vaikuttavia päätöksiä tekivät kovan paineen alla kokemattomat työntekijät, usein epäpätevien tulkkien avustuksella ja ilman, että hakijoilla olisi ollut lainkaan tai ainakaan asiantuntevaa oikeudellista avustajaa. Mahdollisuudet korjata väärät päätökset tai tunnistaa menettelyn virheet heikkenivät selvästi suoraan oikeussuojakeinoihin kuten oikeusapuun ja valitusaikoihin kohdistuneilla lakimuutoksilla.

Näitä virheitä korjataan edelleen, yksi turvapaikanhakija kerrallaan. Ääritapauksissa viemällä tapauksia esimerkiksi YK:n kidutuksen vastaiseen komiteaan, joka antoi viimeksi toukokuussa ratkaisun, jonka mukaan Suomi olisi rikkonut ehdotonta palautuskieltoa, jos Pakolaisneuvonnan asiakas olisi palautettu kotimaahansa.

Ylikansallisiin elimiin kuten YK-komiteoihin voidaan tapauksia viedä vain poikkeuksellisesti.Yleisemmin tilanteessa, jossa viranomaiset ovat epäonnistuneet hakijan turvapaikkamenettelyssä, uusintahakemus on ollut ja on hakijoille käytännössä usein ainoa keino saada kansainvälisen suojelun tarve asianmukaisesti tutkittua. Moni asiakkaamme on saanut uusintahakemuksen kautta kansainvälisen suojelun tarpeensa tunnistettua.

Vuoden 2015 jälkeen tehdyn ”tehostamisen” ja lakimuutosten tuhoisat vaikutukset on vahvistettu useissa tutkimuksissa. Osa lakimuutoksista, kuten valitusaikojen lyhentäminen, on korjattu palauttamalla normaalit valitusajat. Maahanmuuttovirastossa on myös tehty viime aikoina paljon töitä menettelyn kehittämiseksi.

Nyt kuitenkin uusi hallitus suunnittelee ”tehostamisen” nimissä jälleen uusia heikennyksiä turvapaikkamenettelyyn ja turvapaikanhakijoiden oikeussuojakeinoihin, vain yhtenä esimerkkinä uusintahakemusten tutkittavaksi ottamisen kynnyksen nostaminen entisestään.

Vaadi kanssamme, että kaikessa kansainvälistä suojelua koskevassa lainsäädäntötyössä hyödynnetään tutkimustietoa ja asiantuntijoiden osaamista eikä ihmisoikeusvaikutuksiltaan tuhoisia lakimuutoksia tehdä hätiköiden kuten monesti aiemmin.

Turvapaikkamenettelyssä on kyse ehdottoman ihmisoikeuden eli palautuskiellon arvioinnista – on valtion ja viranomaisten velvollisuus varmistaa, ettei ainoatakaan väärää kielteistä päätöstä tehdä.

Allekirjoita vetoomus

Vetoomus on allekirjoitettu 3454 kertaa.Mitkä tiedot toimitamme vetoomuksen vastaanottajalle?

Toimitamme vetoomuksen vastaanottajalle vain etu- ja sukunimesi. Emme luovuta vastaanottajalle yhteystietojasi, kuten sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Nimiä ei lähetetä sähköisesti, vaan erikseen tulostettuna.

Auta meitä vaikuttamaan!