Jatko-oleskelu­luvat

Jatkoluvan hakeminen ja -perusteet

Kaikki oleskeluluvat ovat aluksi määräaikaisia ja määräaikaiseen oleskelulupaan tulee hakea jatkolupaa ennen oleskeluluvan umpeutumista.

Ensimmäinen oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella eli turvapaikka tai toissijainen suojelu myönnetään neljäksi vuodeksi. Ensimmäinen oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä, perhesiteen perusteella, ihmiskaupan uhrina ja usein myös työn taikka opiskelun perusteella myönnetään yhdeksi vuodeksi.

Jos ensimmäisen oleskeluluvan myöntämisen edellytykset ovat edelleen olemassa, jatkolupa voidaan myöntää samalla perusteella. Oleskelulupa voidaan myöntää myös uudella perusteella, mikäli ensimmäinen oleskelulupa voitaisiin myöntää tällä uudella perusteella.

Jatkolupiin vaikuttavat lainsäädännön muutokset

Humanitaarinen suojelu (ulkomaalaislain 88 a §)

Kansainvälisen suojelun lupakategorioihin kuului aikaisemmin myös humanitaarinen suojelu, joka poistettiin laista 15.6.2016. Jatkolupaa humanitaarisen suojelun perusteella ei voi näin ollen enää saada ja jatkoluvalle tulee sen vuoksi olla joku muu peruste humanitaarisen suojelun luvan umpeutuessa. Työ, opiskelu, perheside tai yksilölliset inhimilliset syyt voisivat esimerkiksi olla uuden oleskeluluvan peruste. Mikäli jatkoluvan hakijalla on uusia perusteita kansainväliselle suojelulle, voi myös turvapaikkaa hakea uudelleen.

Oleskelulupa maastapoistumisen estymisen vuoksi (ulkomaalaislain 51 §, ns. B-lupa)

Ulkomaalaislain 51 §:n perusteella myönnettävä oleskelulupa maastapoistamisen estymisen vuoksi muuttui 1.7.2015 voimaan tulleella lainmuutoksella oleskeluluvaksi maastapoistumisen estymisen vuoksi. Ennen 1.7.2015 lupa myönnettiin, mikäli henkilön maastapoistaminen viranomaistoimin ei ollut mahdollista. Lainsäädännön muutoksen perusteella lupa myönnetään vasta, mikäli maastapoistamisen lisäksi vapaaehtoinen paluu ei ole mahdollinen. Jatkolupaa aiemmin myönnetyn maastapoistamisen estymisen perusteella ei voi näin ollen enää saada ja jatkoluvalle tulee sen vuoksi olla joku muu peruste oleskeluluvan umpeutuessa. Työ, opiskelu, perheside tai yksilölliset inhimilliset syyt voisivat esimerkiksi olla uuden oleskeluluvan peruste. Mikäli jatkoluvan hakijalla on uusia perusteita kansainväliselle suojelulle, voi myös turvapaikkaa hakea uudelleen.

Tietoa jatkoluvan hakemisesta

Kielteinen jatkolupa- ja karkotuspäätös

Kielteisestä jatkolupapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kielteisen jatkolupapäätöksen yhteydessä päätetään myös useimmiten karkotuksesta. Ennen karkotuspäätöksen tekemistä Maahanmuuttoviraston tulee kuulla jatkoluvan hakijaa mahdollisesta karkotuksesta, mikä yleensä tapahtuu kirjallisesti karkotusvastineella. Kielteisestä jatkolupapäätöksestä ja karkotuspäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja juristiin kannattaa olla yhteydessä heti, kun on saanut päätöksen. Karkotuspäätöstä ei saa useimmiten täytäntöönpanna ennen hallinto-oikeuden päätöstä.

Lisätietoja oikeusavun saamisesta jatkolupa-asiassa sekä -valituksessa