Oikeusapu

Oikeusapu kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa

Turvapaikanhakijalla on oikeus yksilölliseen neuvontaan ja oikeusapuun. Tämä on maksutonta, jos hakijalla ei ole tuloja eikä varallisuutta. Jos hakijalla tai hänen kanssaan asuvalla puolisolla on tuloja tai varallisuutta, niin hän voi joutua maksamaan oikeusavun osittain tai kokonaan.

Oikeusapu turvapaikkamenettelyn alussa/ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä

Turvapaikkamenettelyn alkuvaiheessa eli ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä, turvapaikanhakija saa neuvontaa ja oikeusapua julkisesta oikeusaputoimistosta. Jos oikeusaputoimisto antaa hänelle todistuksen ohjauksesta yksityiselle juristille, niin hän voi itse valita yksityisen avustajan ja olla esimerkiksi yhteydessä Pakolaisneuvontaan.

Juristin läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa korvataan julkisen oikeusavun kautta vain, mikäli turvapaikanhakijalla on avustajan läsnäoloon ”erityisen painava syy”. Tällainen syy voi olla esimerkiksi hakijan erityisen haavoittuva asema (esim. terveydentila traumaattisten kokemusten takia). Alaikäisellä, ilman huoltajaa olevalla turvapaikanhakijalapsella on aina oikeus saada avustaja mukaan puhutteluun oikeusavun korvaamana.

Vastaanottokeskuksen henkilökunta auttaa yhteyden ottamisessa oikeusaputoimistoon ja avustajaan.

Oikeusapu valitusvaiheessa
Valitusvaiheessa eli Maahanmuuttoviraston päätöksen jälkeen turvapaikanhakija saa itse valita avustajansa hakeakseen päätökseen muutosta hallinto-oikeudelta. Avustajan palkkiot ja valituksen kulut korvataan julkisen oikeusavun kautta, mikäli hakijalla ei ole tuloja eikä varallisuutta. On tärkeää ottaa yhteyttä juristiin heti Maahanmuuttoviraston päätöksen saatuaan.

Oikeusapu muissa oleskelulupa- sekä kansalaisuusasioissa

Hallintoprosessi eli hakemusvaihe

Mikäli varaton henkilö tarvitsee oikeudellisesta apua tai neuvontaa hakemusasiassa, tulee hänen lähtökohtaisesti kääntyä oikeusaputoimiston puoleen.

Hakemusasialla tarkoitetaan mitä tahansa asiaa, joka on maahanmuuttoviraston käsittelyssä hakemuksen jättämisen jälkeen ennen maahanmuuttoviraston päätöstä. Myös neuvonta ennen hakemuksen jättämistä kuuluu oikeusaputoimistoille.

Valitusprosessi eli valitusvaihe

Mikäli varaton henkilö tarvitsee oikeudellista apua minkä tahansa päätöksen saannin jälkeen valituksen laatimiseksi, hän saa käyttää oikeusaputoimiston lisäksi myös yksityistä juristia, esimerkiksi Pakolaisneuvonnasta.

Yksityinen juristi hakee varattomalle henkilölle oikeusavun valtiolta hänen tulojensa ja menojensa perusteella. Valtion oikeusapu voi kattaa koko valitustoimeksiannon ja tulkkauksen taikka osan siitä, jolloin henkilölle itselleen tulee maksettavaksi osa valitustoimeksiannon kustannuksista. Mikäli henkilön tulot ovat riittävän suuret, tulevat koko valitustoimeksiannon sekä tulkkauksen kustannukset hänen itsensä maksettaviksi.

Julkisten oikeusaputoimistojen yhteystiedot
Oikeusavun koelaskelma