Muut oleskelu­luvat

Oleskelulupa yksilöllisistä inhimillisistä syistä (ulkomaalaislain 52 §)

Oleskelulupa yksilöllisistä inhimillisistä syistä voidaan myöntää kokonaisharkinnan perusteella, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hakijan terveydentilan, Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi. Arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon hakijan haavoittuva asema tai olosuhteet, joihin hän kotimaassaan joutuisi.

Oleskeluluvan saaminen ei edellytä voimassa olevaa matkustusasiakirjaa tai turvattua toimeentuloa.

Oleskelulupa työn tai elinkeinon harjoittamisen perusteella (ulkomaalaislain 5 luku)

Oleskelulupa työn perusteella edellyttää, että työstä saa riittävän toimeentulon, joka todetaan yleensä työsopimuksessa olevien (minimi-) työtuntien sekä tuntipalkan perusteella. Lisäksi työnantajan tulee noudattaa sitoutumisiaan ja työn on oltava useimmiten alalta, jossa on työvoiman tarve.

Työvoiman tarve eli työvoiman saatavuus määritellään ELY-keskusten työlupalinjauksissa, joissa listataan paikallisesti alat, joille on eri puolilla Suomea vaikeaa löytää työvoimaa. ELY-keskusten työlupalinjauksiin on mahdollista tutustua ELY-keskuksen internet-sivuilla.

Voimassa oleva matkustusasiakirja on työoleskeluluvan edellytys.

Lisätietoa työoleskeluluvasta
Myös elinkeinonharjoittajan tulee hakea oleskelulupaa.
Lisätietoa elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan edellytyksistä

Oleskelulupa opiskelun perusteella (ulkomaalaislain 45-46 §)

Oleskelulupa opiskelun perusteella edellyttää ammattiin tai tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, riittävää toimentuloa sekä yksityistä sairasvakuutusta.

Voimassa oleva matkustusasiakirja on opiskelijan oleskeluluvan edellytys.

Lisätietoa opiskelijan oleskeluluvasta

Oleskelulupa maastapoistumisen estymisen vuoksi (ulkomaalaislain 51 §, ns. B-lupa)

Oleskelulupa maastapoistumisen estymisen vuoksi myönnetään, mikäli henkilön maastapoistamisen lisäksi vapaaehtoinen paluu ei ole mahdollinen.

Kielteinen oleskelulupa- ja käännytyspäätös

Kielteisestä oleskelulupapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kielteisen oleskelulupapäätöksen yhteydessä päätetään myös useimmiten käännytyksestä, mikäli oleskeluluvan hakija on Suomessa. Kielteisestä oleskelulupapäätöksestä ja käännytyspäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja juristiin kannattaa olla yhteydessä heti, kun on saanut päätöksen. Käännytyspäätös on täytäntöönpantavissa, vaikka siitä valitetaan hallinto-oikeuteen, ellei tuomioistuin kiellä käännytystä erillisellä täytäntöönpanokiellolla.

Lisätietoja oikeusavun saamisesta oleskelulupahakemuksiin sekä valituksiin