Oleskelu­lupa perhe­siteen perusteella

Henkilöt, joiden perheenjäsen on saanut oleskeluluvan Suomesta, voivat hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Suomen ulkomaalaislaissa katsotaan perheenjäseniksi aviopuoliso ja rekisteröity puoliso, alaikäinen lapsi ja Suomessa asuvan alaikäisen huoltaja. Avopuoliso voi saada luvan, jos puolisot ovat asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai luvan myöntämiselle on muu painava syy. Muu omainen voi saada luvan vain poikkeustapauksessa.

Suomesta oleskeluluvan saanutta kutsutaan laissa perheenkokoajaksi. Perheenkokoaja ei voi tehdä hakemusta perheenjäsenen puolesta, joten oleskelulupahakemuksen tekee perheenjäsen tai -jäsenet.

Lähtökohtaisesti perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä on, että hänen toimeentulonsa Suomessa on turvattu. Lakia muutettiin keväällä 2016. Siihen saakka kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneilta vaadittiin tiettyä toimeentuloa vain silloin, kun perhe oli perustettu perheenkokoajan maahantulon jälkeen.

Suomen kansalaisen perheenjäseneltä ei toimeentuloa edellytetä. Myöskään pakolaisaseman eli turvapaikan (ulkomaalaislain 87 §:n perusteella) saaneen perheenjäseneltä ei edellytetä toimeentuloa, jos perheenjäsen hakee oleskelulupaa kolmen kuukauden sisällä siitä, kun perheenkokoaja on saanut oleskeluluvan Suomesta ja perhe on muodostettu ennen kuin perheenkokoaja saapui Suomeen.

Toimeentuloedellytys koskee lähtökohtaisesti kaikkia muita perheenyhdistämistilanteita, kuten oleskeluluvan toissijaisen suojelun tarpeen (ulkomaalaislain 88 §) perusteella tai yksilöllisestä, inhimillisestä, syystä (ulkomaalaislain 52§) saaneen perheenjäseniä. Toimeentuloedellytyksestä voidaan kuitenkin lain mukaan poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii.

Toimeentuloedellytystä ei myöskään sovelleta, jos oleskelulupa myönnetään Suomeen yksin tulleen alaikäisen lapsen ulkomailla olevalle alaikäiselle sisarukselle, jos sisarukset ovat asuneet yhdessä ja jos heidän vanhempansa eivät ole elossa tai näiden olinpaikka on tuntematon.

Maahanmuuttoviraston taulukossa esitetään suuntaa-antavat euromääräiset toimeentuloedellytykset: http://migri.fi/toimeentuloedellytys-suomesta-oleskeluluvan-saaneen-perheenjasenelle

Perhesiteen perusteella haettavan oleskeluluvan hakemuksen voi panna vireille sähköisesti EnterFinland -palvelussa. http://migri.fi/sahkoinen-asiointi

Sähköisen hakemusten jättämisen jälkeen kolmen kuukauden aikana hakijan on kuitenkin käytävä Suomen edustustossa tunnistautumassa. Edustustojen yhteystiedot löytyvät täältä: http://formin.finland.fi

Jos edustusto sijaitsee eri maassa kuin missä perheenjäsenet oleskelevat, heidän on hankittava matkustusasiakirjat ja viisumi edustustossa käyntiä varten. Mikäli niiden saannissa on ongelmia, voi olla yhteydessä Suomen ulkoministeriön maahantulo- ja passiasiain yksikköön: http://formin.finland.fi/

Lisätietoa oikeusavun saamisesta oleskelulupa-asioissa