Suomen kansalaisuus

Kansalaisuuden saamisen edellytykset

Asumisaika

Suomen kansalaisuutta voi hakea, kun on yhtäjaksoisesti oleskellut maassa neljä (kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet) tai viisi (muut oleskeluluvat) vuotta.

Luotettavasti selvitetty henkilöllisyys

Kansalaisuuden saaminen voi viivästyä, jos henkilö ei pysty selvittämään henkilöllisyyttään luotettavin asiakirjoin. Mikäli henkilöllisyydestä ei ole asiakirjanäyttöä, katsotaan henkilöllisyys selvitetyksi, kun henkilö on esiintynyt vähintään viimeiset 10 vuotta samalla väestötietojärjestelmästä ilmenevällä henkilöllisyydellä.

Nuhteettomuusedellytys

Kansalaisuuden saajan ei tule olla syyllistynyt rikoksiin eikä häntä ole tullut määrätä lähestymiskieltoon. Rikesakot eivät vaikuta kansalaisuuden saamiseen.

Maksujen maksaminen ja toimeentulo

Kansalaisuuden saajan ei ole tullut laiminlyödä elatusvelvoitteitaan tai julkisoikeudellisia maksuvelvoitteitaan. Hänen on myös luotettavasti selvitettävä, mistä hän saa toimeentulonsa.

Kielitaitoedellytys

Suomen tai ruotsin kielen taidon voi osoittaa eri tavoilla. Hakija voi suorittaa yleisen kielitutkinnon (ns. YKI-testi), jossa vaaditaan taitotaso kolme, tai hän voi suorittaa valtionhallinnon kielitutkinnon tyydyttävällä suullisella ja kirjallisella taidolla. Kielitaidon osoittamiseen käy myös peruskoulun tai lukion oppimäärän suorittaminen suomi tai ruotsi äidinkielenä tai toisena kielenä. Myös suomen- tai ruotsinkielinen yliopistotutkinto, ammatillinen perustutkinto sekä aikuiskoulutuslain mukainen ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto riittävät lain mukaan kielitaidon osoittamiseen.

Kielitaitovaatimuksesta voidaan poiketa tietyin edellytyksin, jotka liittyvät yli 65-vuoden ikään, luku- ja kirjoitustaidottomuuteen, sairaudesta tai vammasta johtuvaan pysyvään mahdottomuuteen täyttää kielitaitoedellytys. Poikkeaminen kielitaitoedellytyksestä on harvinaista ja lisätietoja myös siitä löydät alla olevasta linkistä.

Lisätietoa Suomen kansalaisuudesta

Kielteinen kansalaisuuspäätös

Kielteisestä kansalaisuuspäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja juristiin kannattaa olla yhteydessä heti kun on saanut päätöksen.

Lisätietoja oikeusavun saamisesta kansalaisuushakemuksiin sekä -valituksiin