Amnesty ja Pakolaisneuvonta: Poikkeuslain hylkääminen on ainoa oikeusvaltioperiaatteen mahdollistama ratkaisu

Amnesty ja Pakolaisneuvonta vetoavat kansanedustajiin, jotta he äänestäisivät poikkeuslakia vastaan ja turvaisivat Suomen säilymisen oikeusvaltiona.

Yhteiskannanotto: rauha tuo vähemmistöille turvaa –vähemmistöjen oikeudet ovat uhattuna konflikteissa

Ihmisoikeuksien merkitys ja ihmisarvon puolustaminen korostuvat aikana, jolloin epävarmuus ja konfliktit koettelevat kaikkia, mutta etenkin jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Siksi me, 21 kansalaisjärjestöä, otamme kantaa kaikkien niiden puolesta, jotka ovat erityisen haavoittuvaisessa asemassa juuri nyt ja joihin kohdistuu erityisiä väkivaltaisia toimia. Konflikteissaerityisen haavoittuvia ihmisryhmiä ovat usein naiset, lapset, eri tavoin vammaiset henkilöt, etnisiin […]