Haavoittuva asema turvapaikkaprosessissa -artikkelikokoelma on nyt julkaistu!

Julkaisun ovat kirjoittaneet Laura Tarvainen (toim.), Marjaana Laine, Mia Leisti, Matti Rautakorpi, Hedayat Selim ja Jenny Skrifvars.

Pakolaisneuvonta on julkaissut tänään Haavoittuva asema turvapaikkaprosessissa -artikkelikokoelman. Julkaisu valottaa yleistajuisesti haavoittuvan aseman ilmenemistä ja sen tunnistamisen merkitystä turvapaikkaprosessissa. Kirjoittajat ovat juristeja, jotka kohtaavat työssään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia, sukupuolittunutta väkivaltaa kokeneita ja kidutettuja asiakkaita, sekä muistin ja oikeuspsykologian asiantuntijoita.

”Haavoittuvuus voi ilmetä monella eri tavalla ja johtua monista eri syistä. Usein turvapaikkaprosessissa tarkastellaan yksilön haavoittuvuutta hänen ominaisuuksiensa kautta, mutta sen lisäksi huomiota tulisi kiinnittää myös haavoittuvuutta potentiaalisesti lisääviin tai sitä vähentäviin rakenteisiin. Tämä julkaisu sai alkunsa tarpeesta koota yksiin kansiin tietoa haavoittuvuudesta ja sen huomioimisesta turvapaikkaprosessissa,” kirjoittaa julkaisun toimittanut Laura Tarvainen.

Haavoittuva asema turvapaikkaprosessissa -artikkelikokoelman ovat kirjoittaneet Laura Tarvainen (toim.), Marjaana Laine, Mia Leisti, Matti Rautakorpi, Hedayat Selim ja Jenny Skrifvars.

Lue tai lataa artikkelikokoelma alta: