Järjestöt: Oikeuksien rajoittaminen ja valvonnan lisääminen eivät ratkaise paperittomuutta

Maahanmuuton ministerityöryhmä on 16.12.2016 julkaissut
toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja
hallintaan. Suunnitelman ainoa ratkaisu paperittomuuteen on
vapaaehtoinen paluu.

Maahanmuuton ministerityöryhmä on 16.12.2016 julkaissut
toimenpidesuunnitelman laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja
hallintaan. Suunnitelman ainoa ratkaisu paperittomuuteen on
vapaaehtoinen paluu.

Suunnitelmassa puhutaan laittomasti maassa oleskelevista, millä
tarkoitetaan kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen Suomeen jääviä
ihmisiä, joita viranomaiset eivät pysty poistamaan maasta. Suunnitelman
mukaan termin ”paperiton” käyttöä tulee välttää. Me allekirjoittajatahot
tulemme myös jatkossa käyttämään paperiton-termiä, koska se kuvaa laajaa
aihetta paremmin kuin mikään muu termi. Uuspaperittomat, joita
toimenpidesuunnitelma koskee, ovat vain yksi ryhmä paperittomien
joukossa. Emme ylipäätään erottele ihmisiä heidän maassaolostatuksensa
takia emmekä hyväksy perusoikeuksien rajoittamista minkään ihmisryhmän
osalta.

Ministerityöryhmän suunnitelma sisältää oikeusvaltion kehityksen ja
olemassaolon kannalta huolestuttavia avauksia. Esimerkiksi
ulkomaalaisrikkomuksen, joka on nykyisin ulkomaalaislaissa säädetty
sakolla rangaistavaksi, rangaistusasteikkoja tullaan tarkastelemaan
uudelleen. Kehotus, että turvaamistoimia tulee ”vähintäänkin hyödyntää
täysimääräisesti” on kyseenalainen. Turvaamistoimia tulee käyttää vain,
kun lain kriteerit täyttyvät.

Olemme huolissamme siitä, että toimenpidesuunnitelma henkii viestiä
menneiltä ajoilta ja vie Suomea yhä enemmän valvontayhteiskunnan
suuntaan. Meidän Suomeemme eivät kuulu lisääntyvät turvaamistoimet ja
vihjepuhelimet emmekä tule vapaaehtoisesti ilmoittamaan ”havaintojamme”
vaikeassa tilanteessa olevista lähimmäisistä poliisille. Emme myöskään
usko, että tämänkaltaisen valvonnan lisääminen johtaa tavoiteltuun
tulokseen vaan päinvastoin, se murentaa luottamusta kaikkien
yhteiskunnan toimijoiden välillä.

Suunnitelman mukaan vapaaehtoista paluuta markkinoidaan myös esimerkiksi
välttämättömien kiireellisten palveluiden tarjoamisen yhteydessä.
Perusoikeuksia toteuttavia palveluja ei tule valjastaa
maahanmuuttopolitiikan välineeksi. Ruohonjuuritason toimijoiden
havaintojen valossa ei ole järkevää luoda lisää esteitä sille, että
paperittomat uskaltavat käyttää niitä niukkoja palveluita, joihin heillä
on oikeus. On tärkeää, että jokainen uskaltaa esimerkiksi ilmoittaa
rikoksista ilman, että joutuu itse negatiivisten seuraamusten kohteeksi.
Paperittomien pakottaminen yhä enemmän maan alle ei ole kenenkään etu.

Vaadimme, että jokaisen perustavanlaatuiset oikeudet ja
maahanmuuttopolitiikka erotetaan toisistaan selkeästi ja että
lyhytnäköisestä politiikasta luovutaan. Haluamme rakentaa yhdessä
turvallista ja avointa Suomea, jossa jokaisen perusoikeuksista
huolehditaan. Viesti, että turvaa etsivät ihmiset ja ulkomaalaiset
ylipäätään eivät ole tervetulleita Suomeen, ei ole se, jonka haluamme
maailmalle välittää.

Kannanotossa ovat mukana:

ADRA Finland säätiö
Ensi- ja turvakotien liitto
Changemaker Finland
Global Clinic Turku
Ihmisoikeusliitto
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Monika-Naiset liitto ry
Pakolaisneuvonta ry
Pro-tukipiste ry
Sininauhasäätiö
Suomen Mielenterveysseura ry
Suomen Pakolaisapu ry
Vailla Vakinaista Asuntoa ry
Vapaa liikkuvuus -verkosto

Lisätiedot: Lakimies Heli Aali, Paperittomat-hanke, Pakolaisneuvonta ry
p. 045-237 7104 heli.aali(at)pakolaisneuvonta.fi