Pakolaisneuvonta: Ehdotetut muutokset perheenyhdistämiseen välttämättömiä – mutta eivät yksin riitä

Pakolaisneuvonta on antanut sisäministeriölle lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta (VN/6075/2021-SM-3).  

Luonnoksessa ehdotetut muutokset toimeentuloedellytyksen poistamisesta ja lapsen edun huomioimisesta ovat välttämättömiä, jotta oikeus perhe-elämään toteutuisi myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osalta. Kansainvälisen suojelun tarpeessa olevilla on oikeus perhe-elämään, mutta nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa tämän oikeuden toteutumisen vain harvoille. Ehdotetut muutokset ovat äärimmäisen tarpeellisia päätöksenteon ennakoitavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta. Ne myös vahvistavat lapsen oikeuksien toteutumista. 

Luonnoksessa ehdotetaan  

  1. toimeentuloedellytyksen poistamista kansainvälistä suojelua saaneiden, ns. vanhojen perheiden, perheenyhdistämisestä. Pakolaisneuvonta kannattaa esitystä. Esitys tarkoittaisi ainoastaan paluuta 1.7.2016 edeltävään lainsäädäntöön. Pakolaisneuvonta katsoo lisäksi, että toimeentuloedellytys tulisi poistaa  kansainvälistä suojelua saaneiden myös ns. uusilta perheenjäseniltä.  
  1. maahantulosäännösten kiertämistä koskevan säädöksen täsmentämistä niin, että lapsen etu toteutuisi useammin yksintulleiden ja kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistämisessä. Pakolaisneuvonta kannattaa ehdotettua lapsen etua koskevaa kirjausta ulkomaalaislain 36 §:än. Esitys vahvistaisi suojelua saaneiden lasten oikeutta viettää perhe-elämää ja lapsen oikeuksien toteutumista. Muutos on välttämätön, koska tällä hetkellä Suomea velvoittavat, YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa määritetyt lapsen oikeudet eivät toteudu. Säännöstä maahantulosäännösten kiertämisestä on sovellettu laajasti yksintulleiden alaikäisten perheenyhdistämisessä. Tämänhetkinen ulkomaalaislain 36 § 2 momentti antaa viranomaisille laajan harkintavallan ja sen jatkuvasti laajentuva  soveltaminen on johtanut perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamiseen perusteettomasti.  
  1. oleskeluluvan hakijana olevan lapsen alaikäisyyden määrittämistä koskevan säännöksen muuttamista Euroopan Unionin tuomioistuimen (EUTI) tuomion edellyttämällä tavalla. Pakolaisneuvonta kannattaa ehdotettuja oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta edistäviä muutosehdotuksia. Jatkossa määritettäessä hakijana olevan lapsen alaikäisyyttä ratkaisevaa olisi päivämäärä, jolloin perheenyhdistämistä koskeva hakemus on jätetty eikä päivämäärä, jolloin perheenyhdistämishakemus ratkaistaan.  

Ehdotetut muutokset eivät kuitenkaan missään nimessä ole riittäviä. Luonnoksessa ei puututa niihin lukuisiin käytännön esteisiin, jotka pahimmillaan estävät perheenyhdistämishakemuksen jättämisen kokonaan. Perheenyhdistämiseen liittyvää lainsäädäntöä on Suomessa järjestelmällisesti tiukennettu viimeisten kymmenen vuoden ajan.  

Käytännössä kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta perheenyhdistämiseen sekä taloudellisten että käytännön teknisten esteiden takia. Pakolaisneuvonta katsoo, että Suomen tulisi palauttaa ulkomaalaislakiin perheenkokoajalle mahdollisuus jättää perheenyhdistämishakemus, poistaa vaatimus asioimisesta tietyssä Suomen edustustossa ja antaa Suomessa olevalle hakijalle työnteko-oikeus hakemuksen käsittelyn ajaksi.  

Voit lukea Pakolaisneuvonnan lausunnon kokonaisuudessaan täällä.