Pakolaisneuvonta joutuu supistamaan toimintaansa

Syyskuussa 2016 voimaan tulleen turvapaikka-asioiden oikeusapu-uudistuksen seurauksena Pakolaisneuvonta ry:ssä on käyty maaliskuun aikana yhteistoimintaneuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi. Pakolaisneuvontaan tulevien uusien toimeksiantojen määrä on uudistuksen myötä laskenut huomattavasti. Samaan aikaan käyttöön otetut kiinteät asiakohtaiset palkkiot kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa ovat heikentäneet ratkaisevasti toiminnan taloudellista perustaa.

Syyskuussa 2016 voimaan tulleen turvapaikka-asioiden oikeusapu-uudistuksen seurauksena Pakolaisneuvonta ry:ssä on käyty maaliskuun aikana yhteistoimintaneuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi. Pakolaisneuvontaan tulevien uusien toimeksiantojen määrä on uudistuksen myötä laskenut huomattavasti. Samaan aikaan käyttöön otetut kiinteät asiakohtaiset palkkiot kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa ovat heikentäneet ratkaisevasti toiminnan taloudellista perustaa.

Sopeutuksen seurauksena Pakolaisneuvonnan Oulun-toimisto suljetaan toukokuun loppuun mennessä. Samalla toimistosta irtisanotaan kolme lakimiestä ja sihteeri. Lisäksi Helsingin toimistosta vähennetään yksi sihteeri sekä luovutaan järjestön tiedottajasta.

Pakolaisneuvonta on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, jonka toiminnan rahoitus on pohjautunut pääosin turvapaikanhakijoiden avustamisesta korvauksena saatuun oikeusapuun. Oikeusapu-uudistuksen myötä turvapaikanhakijoiden avustaminen ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä on käytännössä siirretty julkisille oikeusaputoimistoille. Yhä useamman turvapaikanhakijan valituksenkin laatii julkinen oikeusavustaja.

Uutena ilmiönä lakimiehiinsä tyytymättömät asiakkaat haluaisivat vaihtaa avustajaa kesken valitusprosessin. Syyskuussa voimaan tulleet asiakohtaiset palkkiot tekevät kuitenkin vaihtamisen tässä vaiheessa avustajan kannalta taloudellisesti lähes mahdottomaksi.

”On kieltämättä ristiriitaista, että samaan aikaan, kun turvapaikanhakijoiden oikeusturvassa on puutteita ennennäkemättömässä mittakaavassa, joudumme taloudellisten syiden takia supistamaan toimintaamme. Myös oikean tiedon tarve on vain entisestään kasvanut viime aikoina, mutta rahoituksen puuttuessa joudumme luopumaan ainoasta tiedottajastamme,” toteaa vs. toiminnanjohtaja Pia Lindfors.

Pakolaisneuvonnan Oulun-toimiston asiakkaat hoidetaan jatkossa Helsingissä, jossa työskentelee yhdeksän pakolais- ja ulkomaalaisoikeuteen erikoistunutta lakimiestä. Pakolaisneuvonta ottaa edelleen vastaan uusia asiakkaita ja toimeksiantoja kaikkialta Suomesta. Myös vaikuttamistyötä jatketaan jäljelle jäävien resurssien puitteissa.

”Pakolaisneuvonnan vankka osaaminen pakolais- ja ulkomaalaisoikeudellisissa kysymyksissä on korvaamatonta paitsi turvapaikanhakijoille, myös laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Pitkälle kokemukselle ja tiedolle perustuva asiantuntemus on erityisen tärkeää nyt, kun keskustelu pakolaisuudesta kärjistyy ja erilaista, osin virheellistäkin, tietoa liikkuu paljon,” sanoo Pakolaisneuvonnan jäsenjärjestöjen edustajana Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Pakolaisneuvonta ry on kansalaisjärjestö, joka antaa oikeudellista apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille, pakolaisille ja muille ulkomaalaisille Suomessa. Lisäksi yhdistys toimii turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien aseman parantamiseksi Suomessa sekä seuraa Euroopan unionin turvapaikka- ja pakolaispolitiikan kehitystä.

Pakolaisneuvonnan jäsenjärjestöjä ovat Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Pakolaisapu, Amnestyn Suomen-osasto, Ihmisoikeusliitto, Oikeuspoliittinen yhdistys Demla, Suomen NNKY-liitto, Suomen ylioppilaskuntien liitto sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.


Lisätietoja:
Pia Lindfors
Pakolaisneuvonta ry
vs. toiminnanjohtaja
puh. 075 7575 142
etunimi.sukunimi@pakolaisneuvonta.fi

Kristiina Kumpula
Suomen Punainen Risti
pääsihteeri
puh. 040 588 6248
etunimi.sukunimi @punainenristi.fi