Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio vahvisti Pakolaisneuvonnan osoittamien epäkohtien olemassaolon Suomen turvapaikkamenettelyssä

TIEDOTE 14.11.2019

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio vahvisti Pakolaisneuvonnan osoittamien epäkohtien olemassaolon Suomen turvapaikkamenettelyssä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama tuomio torstaina 14. marraskuuta osoittaa Suomen turvapaikkamenettelyn ongelmat: niin Maahanmuuttoviraston kuin tuomioistuinten tekemä arviointi on virheellistä. Suomi ei pysty takaamaan ihmisoikeuksien toteutumista turvapaikanhakijoille.

”Suomi on syyllistynyt vakavimpaan mahdolliseen ihmisoikeusloukkaukseen. Näin ei saa käydä enää koskaan”, sanoo Pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana Laine. ”Se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin toteaa Suomen loukanneen ehdotonta palautuskieltoa ja oikeutta elämään erittäin poikkeuksellista. Tapaus on vain jäävuoren huippu.”

Pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana Laine toimi avustajana valituksessa, jossa oli kyse irakilaisesta miehestä, jonka suojelun tarvetta ei Suomessa tunnistettu. Mies surmattiin pian Irakiin paluunsa jälkeen.

Tapauksessa tosiseikat on selvitetty ja ne ovat alusta alkaen olleet Suomen viranomaisten tiedossa, mutta siitä huolimatta suojeluntarvetta ei ole tunnistettu. Usein ongelma on tosiasioiden selvittämisen puutteellisuus, mutta irakilaisen kohdalla oli uskottu kaikki häneen kohdistuneet väkivallan teot ja uhkaukset, mutta ei katsottu niiden merkitsevän vainoa tai vainon vaaraa tulevaisuudessa. Tämä kertoo suurista puutteista Maahanmuuttoviraston sekä tuomioistuinten tekemissä arvioinneissa.

”Tuomiossa nostetaan esiin Pakolaisneuvonnan havaitsemat vakavat laiminlyönnit Suomen turvapaikkamenettelyssä, muun muassa näyttökynnyksen osalta, kumulatiivisten syiden huomioonottamisessa ja todistustaakan siirtymisessä”, toteaa Marjaana Laine.

Tuomio osoittaa myös niin sanotun vapaaehtoisen paluun ongelmat. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan irakilaisen miehen päätöstä palata Irakiin ei voi nähdä vapaan tahdon mukaisena päätöksenä, vaan se on tehty olosuhteiden pakosta.

”EIT:n tuomio asettaa kyseenalaiseen valoon ns. vapaaehtoisen paluun ratkaisuna turvapaikanhakijoiden tilanteeseen Suomessa ja Euroopassa. Ns. vapaaehtoisesti palaaminen ei poista valtion vastuuta palautuskiellon rikkomisesta”, sanoo Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors.

Pakolaisneuvonnan mukaan Suomen on nyt tunnustettava turvapaikkamenettelyn ja palautusten ongelmat, jotta kaikkien Suomessa edelleen olevien turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutuminen voidaan varmistaa. Konkreettisia muutoksia tarvitaan Suomen turvapaikkamenettelyn kaikilla tasoilla, niin Maahanmuuttovirastossa, tuomioistuimissa kuin palautuksia toteuttavassa polisissakin.

”Suomen turvapaikkamenettelyn pettämisen vuoksi ihminen on kuollut. Se on peruuttamatonta. EIT:n tuomio osoittaa tarpeen todelliselle asennemuutokselle viranomaisissa, jotta palautuskieltoa ei rikota enää jatkossa”, Lindfors toteaa.

Yhteyshenkilöt

Pia Lindfors
Toiminnanjohtaja
Pakolaisneuvonta ry
puh. 050 366 5942
pia.lindfors@pakolaisneuvonta.fi

Marjaana Laine
Johtava lakimies
Pakolaisneuvonta ry
+358 45 6512 663

FacebookTwitter

Suomen kannettava vastuu Välimereltä pelastettavien ihmisten auttamisessa

Välimeren humanitäärinen kriisi jatkuu. Turvaa hakevia ihmisiä on edelleen viikosta toiseen merihädässä ilman riittäviä määriä vettä, ruokaa tai terveydenhuoltoa.

Pakolaisneuvonta vetoaa Suomen hallitukseen, jotta Suomi toimisi yhteistyön ja solidaarisuuden hengessä niin Eurooppaan saapuvia ihmisiä kuin Euroopan etelärajalla olevia valtioitakin kohtaan. Olemme yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa lähettänyt kirjeen Pohjoismaiden ja Baltian valtioiden päättäjille, jotta myös nämä valtiot toimisivat nopeasti Välimeren kriisin ratkaisemiseksi.

Euroopan valtioiden on taattava ihmisten turvallinen pääseminen maihin ja turvapaikkaprosessin piiriin. Samaan aikaan vastuu Euroopan valtioiden välillä on jaettava, jotta voidaan välttää samanlaiset kriisit, joita nyt nähdään esimerkiksi Kreikan ylikuormitetuilla pakolaisleireillä.

Meillä Pohjoismaissa ja Baltiassa on mahdollisuus auttaa turvaa hakevia ihmisiä.

Vetoamme yhdessä allekirjoittaneiden kansalaisjärjestöjen kanssa valtioitamme osallistumaan Maltassa aiemmin tänä vuonna sovittuun väliaikaiseen menettelyyn Välimereltä pelastettavien turvapaikanhakijoiden jakamiseksi Euroopassa.

Ratkaisu ei ole täydellinen, mutta ihmisten auttamisella on kiire.

Lue koko kirje englanniksi tästä (pdf).

Kirjeen allekirjoittaneet järjestöt

 

FacebookTwitter

Miksi Pakolaisneuvonta tarvitsee hätäkeräystä?

Marraskuun ajan Amnesty Internationalin Suomen osasto pyytää tukijoitaan lahjoittamaan rahaa Pakolaisneuvonnan toiminnan jatkamiseksi. Keräys on saanut upean vastaanoton: parissa päivässä sadat ihmiset ja useat järjestöt ovat osoittaneet tukensa yhdenvertaiselle ja oikeudenmukaiselle Suomelle.

Osallistu keräykseen:
>> lahjoittamalla suoraan Pakolaisneuvonnalle
>> osallistumalla Facebookissa

Miksi Pakolaisneuvonta tekee hätäkeräystä juuri nyt?

Syy on yksinkertainen: Tarve on todellinen. Rahat ovat vähissä. Olemme viimeiset kolme vuotta joutuneet supistamaan toimintamme minimiin ja tästä huolimatta joudumme miettimään jatkuvasti, miten ja minkälaisena toimintaa on mahdollista jatkaa.

Nyt marraskuussa kerättävä raha auttaa jatkamaan. Se vakauttaa toimintamme loppuvuodeksi. Pystymme maksamaan juristien palkat, tulkkien laskut ja jatkamaan työskentelyä turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Amnesty on perustaja- ja jäsenjärjestönämme tukenut meitä monin tavoin viimeisten vuosien aikana ja nyt tehtävällä keräyksellä on valtava ja konkreettinen merkitys toiminnan jatkon kannalta.

Lahjoittajien tuella pystymme myös käynnistämään oman varainhankintamme. Tarve kansalaisten tuelle ei nimittäin poistu. Ei marraskuun hätäkeräyksen ansiosta eikä edes sitten, kun Rinteen hallituksen lupaamat muutokset tulevat ensi vuonna voimaan. Oikeusapukorvauksen palauttaminen entiselle tasolleen on äärimmäisen tärkeää. Sen vaikutukset näkyvät Pakolaisneuvonnan taloudessa kuitenkin aikaisintaan vuoden päästä. Sinne asti on selvittävä avustusten, lahjoitusten ja keräysten avulla.

Kiitos tukijoidemme, työ jatkuu.

Edellisen hallituksen tekemät päätökset osoittavat selvästi sen, että turvapaikanhakijat, ihmiskaupan uhrit, paperittomat ja meitä kaikkia suojeleva yhdenvertainen oikeusjärjestelmä tarvitsevat puolustajansa, nyt ja jatkossa. Poliittisen keskustelun ja arvomaailmojen koventuminen johtaa helposti tiettyjen ihmisryhmien perusoikeuksien rapauttamiseen. On mahdollista, että jokin seuraava hallitus leikkaa taas sieltä, mistä se on kaikista helpointa ja tuhoisinta: ihmisiltä, joiden ääni kuuluu kaikista hiljaisimpana.

Pakolaisneuvonnan juristit näkevät päivittäin turvapaikanhakijoiden todellisuuden ja turvapaikkaprosessin ongelmat. Siksi meillä on erinomainen mahdollisuus ajaa heidän asiaansa, puolustaa turvapaikanhakijoiden etua niin oikeudessa kuin yhteiskunnassa laajemmin. Tätä vaikuttamistyötä voimme tehdä vain lahjoittajien tuella.

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, sanotaan Suomen perustuslaissa. Varmistetaan tämän perusoikeuden toteutuminen myös jatkossa – kaikille.

Voit tukea toimintaa yhdenvertaisen Suomen puolesta
>> lahjoittamalla suoraan Pakolaisneuvonnalle
>> osallistumalla Amnestyn Facebook-keräykseen
>> tilaamalla uutiskirjeemme

Kiitos, että olet mukana ja autat heitä, jotka apua eniten tarvitsevat.

Pia Lindfors

Toiminnanjohtaja
Pakolaisneuvonta ry

FacebookTwitter