Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio vahvisti Pakolaisneuvonnan osoittamien epäkohtien olemassaolon Suomen turvapaikkamenettelyssä

TIEDOTE 14.11.2019

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomio vahvisti Pakolaisneuvonnan osoittamien epäkohtien olemassaolon Suomen turvapaikkamenettelyssä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen antama tuomio torstaina 14. marraskuuta osoittaa Suomen turvapaikkamenettelyn ongelmat: niin Maahanmuuttoviraston kuin tuomioistuinten tekemä arviointi on virheellistä. Suomi ei pysty takaamaan ihmisoikeuksien toteutumista turvapaikanhakijoille.

”Suomi on syyllistynyt vakavimpaan mahdolliseen ihmisoikeusloukkaukseen. Näin ei saa käydä enää koskaan”, sanoo Pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana Laine. ”Se, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin toteaa Suomen loukanneen ehdotonta palautuskieltoa ja oikeutta elämään erittäin poikkeuksellista. Tapaus on vain jäävuoren huippu.”

Pakolaisneuvonnan johtava lakimies Marjaana Laine toimi avustajana valituksessa, jossa oli kyse irakilaisesta miehestä, jonka suojelun tarvetta ei Suomessa tunnistettu. Mies surmattiin pian Irakiin paluunsa jälkeen.

Tapauksessa tosiseikat on selvitetty ja ne ovat alusta alkaen olleet Suomen viranomaisten tiedossa, mutta siitä huolimatta suojeluntarvetta ei ole tunnistettu. Usein ongelma on tosiasioiden selvittämisen puutteellisuus, mutta irakilaisen kohdalla oli uskottu kaikki häneen kohdistuneet väkivallan teot ja uhkaukset, mutta ei katsottu niiden merkitsevän vainoa tai vainon vaaraa tulevaisuudessa. Tämä kertoo suurista puutteista Maahanmuuttoviraston sekä tuomioistuinten tekemissä arvioinneissa.

”Tuomiossa nostetaan esiin Pakolaisneuvonnan havaitsemat vakavat laiminlyönnit Suomen turvapaikkamenettelyssä, muun muassa näyttökynnyksen osalta, kumulatiivisten syiden huomioonottamisessa ja todistustaakan siirtymisessä”, toteaa Marjaana Laine.

Tuomio osoittaa myös niin sanotun vapaaehtoisen paluun ongelmat. Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan irakilaisen miehen päätöstä palata Irakiin ei voi nähdä vapaan tahdon mukaisena päätöksenä, vaan se on tehty olosuhteiden pakosta.

”EIT:n tuomio asettaa kyseenalaiseen valoon ns. vapaaehtoisen paluun ratkaisuna turvapaikanhakijoiden tilanteeseen Suomessa ja Euroopassa. Ns. vapaaehtoisesti palaaminen ei poista valtion vastuuta palautuskiellon rikkomisesta”, sanoo Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja Pia Lindfors.

Pakolaisneuvonnan mukaan Suomen on nyt tunnustettava turvapaikkamenettelyn ja palautusten ongelmat, jotta kaikkien Suomessa edelleen olevien turvapaikanhakijoiden oikeusturvan toteutuminen voidaan varmistaa. Konkreettisia muutoksia tarvitaan Suomen turvapaikkamenettelyn kaikilla tasoilla, niin Maahanmuuttovirastossa, tuomioistuimissa kuin palautuksia toteuttavassa polisissakin.

”Suomen turvapaikkamenettelyn pettämisen vuoksi ihminen on kuollut. Se on peruuttamatonta. EIT:n tuomio osoittaa tarpeen todelliselle asennemuutokselle viranomaisissa, jotta palautuskieltoa ei rikota enää jatkossa”, Lindfors toteaa.

Yhteyshenkilöt

Pia Lindfors
Toiminnanjohtaja
Pakolaisneuvonta ry
puh. 050 366 5942
pia.lindfors@pakolaisneuvonta.fi

Marjaana Laine
Johtava lakimies
Pakolaisneuvonta ry
+358 45 6512 663