Eurooppalaisjärjestöt: EU:n on kunnioitettava oikeuksia ja arvoja Euroopan rajoilla

Pakolaisneuvonta ja yli 100 muuta eurooppalaisjärjestöä vaativat yhteisessä kannanotossaan Euroopan unionilta ja sen jäsenvaltioilta kansainvälisten sopimusten edellyttämää vastausta tilanteeseen Valko-Venäjän ja EU:n rajoilla. 

Kannanoton allekirjoittaneet järjestöt ovat järkyttyneitä EU:n ja Valko-Venäjän rajoilla edelleen jatkuvasta humanitaarisesta kriisistä, joka aiheuttaa mittaamatonta kärsimystä ja on johtanut ainakin 10 ihmisen kuolemaan. Järjestöt tuomitsevat jyrkästi Valko-Venäjän toiminnan, mutta korostavat, että EU:n, sen jäsenvaltioiden ja muiden relevanttien toimijoiden tulee vastata tilanteeseen kansainvälisten ja EU-sopimusten edellyttämällä tavalla.

Vaikka kriisin polttopisteeseen joutuneita ihmisiä käytetään Valko-Venäjän ja EU:n välisen konfliktin osapuolina, näitä ihmisiä itseään ei tule kohdella turvallisuusuhkana, eikä kummankaan konfliktin osapuolen tulisi puhua näistä ihmisistä aseena tai kohdella heitä ikään kuin he olisivat aseita. Saatavissa olevan tiedon perusteella on syytä uskoa, että näiden ihmisten joukossa on useita erittäin haavoittuviin ryhmiin kuuluvia henkilöitä – mukaan lukien raskaana olevia naisia, perheitä, joissa on pieniä lapsia, iäkkäitä ihmisiä sekä loukkaantuneita henkilöitä. Heidän joukossaan on ihmisiä, jotka ovat paenneet sotaa ja vainoa Syyriasta, Jemenistä, Afganistanista ja Irakista, ja joilla ei laillisten ja turvallisten reittien puuttuessa ole muuta tapaa päästä turvaan. 

Järjestöt huomauttavat myös, että huolimatta vakavista jännitteistä kriisin osapuolten välillä tilanne on hallittavissa ja se tulisi asettaa oikeisiin mittasuhteisiin. Globaalissa mittakaavassa useat hauraat valtiot ottavat tälläkin hetkellä vastaan paljon suurempia määriä siirtolaisia ja pakolaisia.  

Pakolaisneuvonta ja muut järjestöt korostavat, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulee tässä tilanteessa puolustaa lujasti kansainvälistä oikeutta sekä oikeutta hakea turvapaikkaa.

Vastauksen tähän kriisiin tulee sisältää seuraavat asiat: 

  • On varmistettava, että rajoilla on mahdollista jättää turvapaikkahakemus. 
  • On taattava, että humanitaarista apua tarjoavat toimijat päästetään auttamaan ihmisiä. Edesvastuutonta on se, että EU-jäsenvaltiot estävät ihmishenkiä pelastavan avun antamisen. 
  • Kansallinen lainsäädäntö, joka ei noudata EU-sopimuksia ja kansainvälistä oikeutta, tulee perua. Turvapaikan hakeminen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja palautuskielto on ehdoton periaate, jota tulee noudattaa myös hätätilanteissa.
  • Kansalaisyhteiskunnan, median ja oikeusalan toimijoiden tukahduttamista vastaan on toimittava.
  • Ihmisoikeudet ja läpinäkyvyys tulee asettaa kolmansien maiden kanssa tehtävän yhteistyön keskiöön.

Lue koko kannanotto ECRE:n sivuilla: Joint Statement: Call on the EU: Restore Rights and Values at Europe’s Borders | European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

Lisätietoja:

Pia Lindfors

Toiminnanjohtaja

puh. 050 366 5942