Pakolaisneuvonnan Oikeus perheeseen -kampanja muistuttaa: perhe on ihmisoikeus

Oikeus perheeseen -kampanjan kampanjakuva. Kuvan vasemmalla puolella perhe istuu yhdessä juhlapöydän ääressä. Kuvan oikealla puolella perheen isä istuu yksin tyhjän ruokapöydän äärellä ja katsoo puhelintaan.

Pakolaisneuvonnan Oikeus perheeseen -kampanja alkaa tänään 30.11. ja muistuttaa, että perhe on perustavanlaatuinen perus- ja ihmisoikeus. Vaikka oikeus viettää perhe-elämää on turvattu lainsäädännössä ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, liian moni pakolainen joutuu elämään erossa perheestään.

Perheenyhdistämisestä on Suomessa tehty vaikeaa, kallista ja usein myös vaarallista. Käytännössä kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheenyhdistäminen on usein lähes mahdotonta niin byrokratian luomien teknisten esteiden kuin taloudellisten syiden takia.

Tämä on väärin. Tämä tulee muuttaa.

Me Pakolaisneuvonnassa teemme päivittäin töitä sen eteen, että kukaan ei joutuisi pakon edessä elämään erossa perheestään. Vaadimme muutoksia ulkomaalaislakiin ja joustavuutta perheenyhdistämisprosessiin. Vaadimme muun muassa toimeentuloedellytyksen poistamista kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniltä sekä lapsen edun asettamista etusijalle päätöksenteossa.

Keräämme tässä kampanjassa rahaa vaikuttamistyöllemme. Lahjoittamalla kampanjaan olet mukana varmistamassa, että haavoittuvassa asemassa olevat perheet huomioidaan nykyistä paremmin lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Yhdessä voimme vaatia, että Suomi kunnioittaa kansainvälistä suojelua saaneiden oikeutta perhe-elämään.

Lue lisää kampanjasivullamme.

LISÄTIETOJA

Kampanjaan liittyvät tiedustelut:

Anna Helttula, varainhankintapäällikkö

044 493 1707

anna.helttula(at)pakolaisneuvonta.fi

Vaikuttamistyöhön liittyvät tiedustelut:

Pia Lindfors, toiminnanjohtaja

050 366 5942

pia.lindfors(at)pakolaisneuvonta.fi