Oikeus perheeseen -kampanja

Oikeus perheeseen -kampanjan kampanjakuva. Kuvan vasemmalla puolella perhe istuu yhdessä juhlapöydän ääressä. Kuvan oikealla puolella perheen isä istuu yksin tyhjän ruokapöydän äärellä ja katsoo puhelintaan.

Tänäkin jouluna liian moni perhe on erossa toisistaan.

Liian moni kaipaa sodan jalkoihin jäänyttä lastaan, äitiään tai isäänsä. Liian moni voi vain haaveilla yhteisestä ateriasta saman pöydän ääressä. Liian moni lapsi katsoo tyhjää paikkaa ruokapöydässä ja kysyy, milloin isä tai äiti tulee kotiin.

Perheenyhdistämisestä on tehty järjettömän kallista, vaikeaa – ja usein myös vaarallista. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville se on usein lähes mahdotonta.

Pakolaisneuvonnan Oikeus perheeseen -kampanja muistuttaa, että perhe on perustavanlaatuinen perus- ja ihmisoikeus.

Me Pakolaisneuvonnassa teemme päivittäin töitä sen eteen, että kukaan ei joutuisi pakon edessä elämään erossa perheestään. Vaadimme muutoksia ulkomaalaislakiin ja joustavuutta perheenyhdistämisprosessiin. Vaadimme muun muassa toimeentuloedellytyksen poistamista kaikilta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniltä sekä lapsen edun asettamista etusijalle päätöksenteossa.

Sinä voit auttaa. Lahjoittamalla kampanjaan olet mukana varmistamassa, että haavoittuvassa asemassa olevat perheet huomioidaan nykyistä paremmin lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Liian moni ikävöi tänäänkin perhettään. Mutta toisenlainen todellisuus on mahdollinen. Auta meitä saattamaan perheet yhteen.

Lahjoita. Jotta jokaisen oikeus perheeseen toteutuisi.

Katso kampanjavideo:

Lahjoita MobilePaylla numeroon 42767

Mistä tässä kampanjassa on kyse?

Pakolaisneuvonnan Oikeus perheeseen -kampanja nostaa esiin sen, että perhe on ihmisoikeus. Vaikka oikeus viettää perhe-elämää on turvattu lainsäädännössä ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, liian moni pakolainen joutuu elämään erossa perheestään.

Perheenyhdistämisestä on tehty vaikeaa, kallista – ja usein myös vaarallista. Käytännössä kaikkein heikoimmassa asemassa oleville se on usein lähes mahdotonta niin byrokratian luomien teknisten esteiden kuin taloudellisten syiden takia. Tämä on väärin. Tämä tulee muuttaa.

Me Pakolaisneuvonnassa teemme joka päivä töitä sen eteen, että kukaan ei joutuisi elämään erossa perheestään. Juristimme näkevät työssään päivittäin, millaista hätää ja inhimillistä kärsimystä lainsäädännön ja oikeuskäytännön epäkohdat sekä perheenyhdistämiseen viime vuosina tehdyt tiukennukset aiheuttavat.

Vaadimme muutoksia perheenyhdistämistä koskevaa lainsäädäntöön ja joustavuutta perheenyhdistämisprosessiin. Vaadimme muun muassa toimeentuloedellytyksen poistamista kaikilta kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäseniltä sekä lapsen edun asettamista etusijalle päätöksenteossa. Voit lukea vaatimuksistamme lisää syyskuussa 2021 sisäministeriölle antamastamme lausunnosta sekä keväällä 2021 YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n pyynnöstä laatimastamme raportista.

Kuka on kuvannut kampanjakuvat ja -videon? Keitä niissä esiintyvät henkilöt ovat?

Kampanjakuvat ja -videon on tehnyt Pakolaisneuvonnalle pro bono -työnä Sapfograf Oy. Kuvissa ja videolla esiintyvät henkilöt ovat vapaaehtoisia näyttelijöitä, jotka ovat omalla työpanoksellaan halunneet tukea Pakolaisneuvonnan työtä. Olemme äärimmäisen kiitollisia heidän avustaan.

Mihin rahaa kerätään?

Kampanjassa nostamme esiin perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia ja epäkohtia Suomessa sekä kerromme Pakolaisneuvonnan työstä perheiden saattamiseksi yhteen. Keräämme kampanjassa lahjoituksia Pakolaisneuvonnan vaikuttamistyöhön ja viestintään rahankeräyslupamme mukaisesti. Lahjoittajat ovat tuellaan mukana varmistamassa, että haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset ja perheet huomioidaan nykyistä paremmin lainsäädännössä ja päätöksenteossa.

Vaikuttamistyömme on käytännössä muun muassa sitä, että osallistumme asiantuntijajärjestönä lainvalmistelutyöhön ja järjestämme vaikuttamistapaamisia päättäjien kanssa. Esimerkiksi lausuntojen ja asiantuntijakuulemisten kautta välitämme päättäjille ja viranomaisille ajantasaisimman oikeudellisen tietomme ja asiantuntemuksemme sekä tietoa perheenyhdistämisprosessin ongelmista ja päätöskäytännöistä. Voit lukea esimerkiksi viimeisimmän, syyskuussa 2021 sisäministeriölle antamamme perheenyhdistämistä koskevan lausunnon täällä. Lahjoittajiemme ansiosta voimme levittää tietoa epäkohdista yhä laajemmalle yleisölle ja kampanjoida entistä tehokkaammin ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta.

Mitä lahjoituksellani saadaan aikaan?

Käytämme lahjoituksesi aina siihen toimintaan, jossa tuen tarve kulloinkin on suurinta. Esimerkiksi 10 euron lahjoituksella voit auttaa meitä nostamaan julkisuuteen jonkin pakolaisten asemaan liittyvän epäkohdan, 50 euron lahjoituksella voit auttaa meitä järjestämään vaikuttamistapaamisen päättäjien kanssa ja 150 euron lahjoituksella voit mahdollistaa juristimme osallistumisen asiantuntijakuulemiseen eduskunnassa.

Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa RA/2021/447 on voimassa 8.4.2021 alkaen Manner-Suomessa. Kerätyillä varoilla edistetään ihmisoikeuksien toteutumista kattamalla järjestön vaikuttamistyöstä ja viestinnästä aiheutuvia kuluja.