Tilapäisen suojelun direktiivi tarjoaisi turvaa Ukrainasta pakeneville 

EU:n jäsenvaltiot ovat tänään tekemässä historiallisen päätöksen, kun tilapäisen suojelun direktiivi ollaan ottamassa käyttöön ensimmäistä kertaa. Tarkoituksena on tarjota nopeasti ja tehokkaasti apua niille ihmisille, jotka pakenevat sotaa Ukrainasta Euroopan unionin alueelle. Direktiivin on tarkoitus astua voimaan niin pian kuin mahdollista, mahdollisesti jo ensi viikon alussa. 

Käytännössä direktiivin käyttöönotto tarkoittaa sitä, että Ukrainasta pakeneville ihmisille myönnettäisiin ilman varsinaista turvapaikkamenettelyä tilapäistä suojelua EU-maissa: he saisivat oleskeluluvan sekä pääsyn koulutukseen ja työmarkkinoille. Tilapäistä suojelua myönnettäisiin aluksi yhden vuoden ajaksi, mutta ajanjaksoa pidennettäisiin tarvittaessa kuuden kuukauden jaksoissa vuodeksi eteenpäin.  

Tilapäistä suojelua myönnettäisiin paitsi Ukrainan kansalaisille, myös esimerkiksi Ukrainasta turvapaikkaa hakeneille, Ukrainasta kansainvälistä suojelua saaneille ja heidän perheenjäsenilleen. Tilapäisen suojelun direktiivi ei kuitenkaan koskisi niitä ihmisiä, jotka ovat oleskelleet Ukrainassa lyhytaikaisesti ja jotka voivat turvallisesti palata omaan kotimaahansa. Euroopan komissio on julkaissut myös toimintaohjeet jäsenvaltioille, jotta varmistetaan Ukrainan sotaa pakenevien viivytyksetön pääsy EU:n ulkorajojen yli.  

Komission ehdotuksen sisältämien toimien lisäksi tulee turvata erityisesti Ukrainan naapurimaiden sekä laadulliset että taloudelliset resurssit huolehtia pakolaisten asianmukaisesta vastaanottamisesta muun muassa tarjoamalla EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahastosta hätärahoitusta näille maille. Humanitaarista apua tarvitaan myös paitsi itse Ukrainassa, myös EU:n ulkopuolisissa pakolaisia vastaanottavissa maissa, ennen kaikkea Moldovassa.  

Komission ehdotus ei sisällä varsinaista jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden elementtiä, mutta jäsenvaltioiden tulee tarjota toisilleen tukea yhteisvastuun toteuttamiseksi tarvittaessa esimerkiksi sisäisten siirtojen kautta. 

Pakolaistoimijoiden eurooppalainen kattojärjestö ECRE (European Council on Refugees and Exiles) on vahvasti tilapäisen suojelun direktiivin käyttöönoton kannalla. ECRE toteaa tiedotteessaan, että direktiivin käyttöönotto on tärkeää, jotta sotaa pakenevat ihmiset saavat suojelua ja pääsevät palveluiden piiriin nopealla aikataululla. ECRE korostaa, että tilapäisen suojelun tarjoaminen on minimivaatimus, eikä direktiivin käyttöönotto poista EU-maiden velvollisuutta tarjota vahvempaa suojelustatusta sitä tarvitseville. Osa Ukrainasta pakenevista ihmisistä saattaa olla oikeutettuja pakolaisstatukseen. Tilapäisen suojelun myöntämisen kevyempi menettely estää kuitenkin jäsenvaltioiden kansallisten turvapaikkajärjestelmien ruuhkautumisen. 

Lue ECRE:n kommentit kokonaisuudessaan täältä: https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/03/ECRE-Ukraine-messages-final.pdf.

Pakolaisneuvonta on ECRE:n ainoa suomalainen jäsenjärjestö. ECRE on yksi Pakolaisneuvonnan keskeisimmistä kansainvälisistä yhteistyökumppaneista.

Lisätietoja:  

Pia Lindfors  

Toiminnanjohtaja 

puh. 050 366 5942