Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtajaksi on valittu Pia Lindfors

Turvapaikanhakijoita ja muita ulkomaalaisten oikeuksia edistävän Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtajaksi on valittu valtiotieteiden maisteri Pia Lindfors, 43. Lindfors on toiminut tehtävässä toimivapaalle jääneen ja nyt muihin tehtäviin siirtyneen OTK, VT Elina Castrénin sijaisena lokakuusta 2016. Pakolaisneuvontaan Lindfors siirtyi Suomen Pakolaisavusta, jossa hän vastasi kotimaan ohjelmajohtajana järjestön kotimaan toiminnasta lähes kymmenen vuoden ajan.

Tiedote 2.5.2018

Turvapaikanhakijoita ja muita ulkomaalaisten oikeuksia edistävän Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtajaksi on valittu valtiotieteiden maisteri Pia Lindfors, 43. Lindfors on toiminut tehtävässä toimivapaalle jääneen ja nyt muihin tehtäviin siirtyneen OTK, VT Elina Castrénin sijaisena lokakuusta 2016. Pakolaisneuvontaan Lindfors siirtyi Suomen Pakolaisavusta, jossa hän vastasi kotimaan ohjelmajohtajana järjestön kotimaan toiminnasta lähes kymmenen vuoden ajan.

”Vaikka olin pitkään seurannut Pakolaisneuvonnan toimintaa varsin läheltä jäsenjärjestön edustajana hallituksessa, olen vasta näiden puolentoista vuoden aikana todella ymmärtänyt Pakolaisneuvonnan työn erityislaatuisuuden järjestökentässä. Haluan omalta osaltani tehdä kaikkeni, jotta järjestön toiminta voi jatkua”, Lindfors sanoo.

Syksyllä 2016 voimaan tulleen oikeusapu-uudistuksen seurauksena Pakolaisneuvonnan toimintaedellytykset ovat vaarantuneet. Järjestö on vuoden aikana joutunut sulkemaan toisen toimistonsa, ja suurelta osin turvapaikanhakijoita ja muita ulkomaalaisia avustavista juristeista muodostuvan henkilöstön määrä on lähes puolittunut.

”Kansainvälistä suojelua koskeviin asioihin määritellyt asiakohtaiset oikeusapupalkkiot eivät kata toimeksiantojen asianmukaisen hoitamisen vaatimaa työtä. Tarvetta järjestön erityisosaamiselle olisi enemmän kuin koskaan, mutta toimintaa on jouduttu supistamaan noin puoleen siitä, mitä se oli aloittaessani syksyllä 2016 juuri kansainvälistä suojelua koskevan oikeusapu-uudistuksen tultua voimaan”, Lindfors huomauttaa.

”Olemme edelleen hyvin huolissamme poikkeustilanteen aikana ja sen jälkeen tulleista turvapaikanhakijoista, joista monen kohdalla Suomen turvapaikkamenettelyn laatu on pettänyt. Uusintahakemuksia on jätetty ennen näkemättömiä määriä, ja joukossa on paljon ihmisiä, joiden suojelun tarvetta ei ole turvapaikkamenettelyssä ja myös avustajien työssä olleiden puutteiden vuoksi tosiasiallisesti missään vaiheessa selvitetty edes valitusvaiheessa.”

Uusia turvapaikanhakijoita Suomeen tulee tällä hetkellä selvästi vähemmän kuin ennen vuotta 2015, jolloin heitä muutamassa kuukaudessa tuli poikkeuksellisen paljon. Vuosina 2015–2016 Suomesta suojelua hakeneiden asioita on kuitenkin edelleen käsittelyssä, osa jopa Maahanmuuttovirastossa, mutta tuhansia tuomioistuimissa.

”Olen iloinen, että Pakolaisneuvonta sai erinomaisen toiminnanjohtajan, joka tuntee yhdistyksen ja sen toimintakentän, ja jolla on tahtoa ja taitoa johtaa Pakolaisneuvontaa tässä haastavassa tilanteessa”, Pakolaisneuvonnan puheenjohtaja Liisa Murto sanoo.

Lisätietoja:
Pia Lindfors
Pakolaisneuvonnan toiminnanjohtaja
+358 50 366 5942

Liisa Murto
Pakolaisneuvonnan puheenjohtaja
+358 40 771 6988