Pakolaisneuvonta vetoaa hallitukseen: älkää toistako syksyn 2015 jälkeisiä virheitä

Pakolaisneuvonnan juuri avatussa vetoomuksessa vaaditaan, ettei turvapaikanhakijoiden oikeuksia saa heikentää.

Hallitus suunnittelee ”tehostamisen” nimissä heikennyksiä turvapaikkamenettelyyn ja ihmisten mahdollisuuksiin saada Suomesta turvapaikka.

Syksyn 2015 poikkeuksellisen suuren turvapaikanhakijamäärän vuoksi silloinen hallitus teki lukuisia lakimuutoksia, joilla heikennettiin turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Samaan aikaan Maahanmuuttovirastoon kohdistettiin valtavat paineet toiminnan tehostamiseksi.

Tuhannet turvapaikanhakijat joutuivat kokemaan konkreettisesti Suomen turvapaikkamenettelyn laadun romahtamisen, jolla oli vakavat seuraukset monen ihmisen elämälle.

Näitä virheitä korjataan edelleen, yksi turvapaikanhakija kerrallaan. Ääritapauksissa olemme vieneet tapauksia esimerkiksi YK:n kidutuksen vastaiseen komiteaan. Komitea antoi viimeksi toukokuussa ratkaisun, jonka mukaan Suomi olisi rikkonut ehdotonta palautuskieltoa, jos Pakolaisneuvonnan avustama henkilö olisi palautettu kotimaahansa.

Vuoden 2015 jälkeen tehdyn ”tehostamisen” ja lakimuutosten tuhoisat vaikutukset turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan on vahvistettu useissa tutkimuksissa.* Osa lakimuutoksista, kuten valitusaikojen lyhentäminen, on nyt korjattu, mutta nyt on äärimmäisen tärkeää, että uusi hallitus ei toista syksyn 2015 jälkeisiä virheitä.

Siksi olemme avanneet vetoomuksen, jossa vaadimme Suomen hallitukselta, ettei vuoden 2015 jälkeisiä virheitä tule toistaa.

”Hallitusohjelmassa on julkilausuttuna tavoitteena turvapaikkapolitiikan kiristäminen. Tämä tarkoittaa väistämättä turvapaikkamenettelyn laadun ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentämistä sekä johtaisi käytännössä jälleen väärien päätösten lisääntymiseen. On muistettava, että turvapaikkamenettelyssä on aina kyse perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista.

Maahanmuuttovirastossa on tehty viime vuosina paljon työtä menettelyn laadun kehittämiseksi. Nyt on vaarana, että kaikki se työ valuu hukkaan hallituksen kaavailemien lakimuutosten ja nopeutta painottavien tehostamispaineiden myötä. Oikeusturvan heikennyksistä kärsivät eniten haavoittuvimmassa asemassa olevat hakijat”, muistuttaa toiminnanjohtaja Pia Lindfors.

Vaadi Pakolaisneuvonnan kanssa, että kaikessa kansainvälistä suojelua koskevassa lainsäädäntötyössä hyödynnetään tutkimustietoa ja asiantuntijoiden osaamista, eikä ihmisoikeusvaikutuksiltaan tuhoisia lakimuutoksia tehdä hätiköiden.

Allekirjoita vetoomus täällä:
https://www.pakolaisneuvonta.fi/vetoomus

Lisätietoja:

Pia Lindfors,
toiminnanjohtaja
puh. 050 366 5942
pia.lindfors(at)pakolaisneuvonta.fi


Tutkimuksia ja selvityksiä vuoden 2015 jälkeisten lakimuutosten vaikutuksista

SM Turvapaikkaprosessia koskeva selvitys 2019:
https://intermin.fi/documents/1410869/3723692/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019/60bd290f-ffbd-2837-7f82-25fb68fe172c/Turvapaikkaprosessia+koskeva+selvitys+27.6.2019.pdf?t=1561621065000

SM Selvitys Suomen maahanmuuttohallinnon järjestämisestä 2023:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164737/SM_2023_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y

VNTEAS:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162850/VNTEAS_2021_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Maahanmuuttoviraston selvitys:
https://valtioneuvosto.fi/documents/1410869/4024872/Maahanmuuttoviraston+turvapaikkaselvitys/91b15620-7955-4876-9539-b2e23f9ee9f4/Maahanmuuttoviraston+turvapaikkaselvitys.pdf

Turvapaikanhakijat oikeusavun asiakkaina:
https://tietokayttoon.fi/documents/113169639/113170760/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf/36e2f2b3-8320-f8c0-9aca-22e98cdeea4c/33-2018-Turvapaikanhakijat+oikeusavun+asiakkaina.pdf?version=1.0&t=1544597459000