Uskontokuntien ja järjestöjen kannanotto: Unkarin turvapaikkapolitiikka on epäinhimillistä ja tuomittavaa

Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönottokeskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen.

Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönottokeskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen. Lakia perustellaan terrorismiuhalla. Käytännössä päätös johtaa kaikkien Unkariin saapuneiden turvapaikanhakijoiden automaattiseen vapaudenriistoon Serbian vastaisella rajalla sijaitsevilla konttileireillä. Päätös koskee myös lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä.

Automaattinen vapaudenriisto pelkästään sen vuoksi, että henkilö hakee kansainvälistä suojelua, on vastoin sekä Unkarin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita että EU-oikeutta. Unkarin menettely uhkaa johtaa myös turvapaikanhakijoiden palautuksiin ilman pääsyä oikeudenmukaiseen turvapaikkamenettelyyn.

Kansainvälisen oikeuden mukaan säilöön ottaminen ei saa olla mielivaltaista ja automaattista, vaan henkilöllä on oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin vapaudenmenetyksen yhteydessä. Turvapaikanhakijoiden säilöönottoa voidaan käyttää vain viimesijaisena keinona, mikäli se on ehdottoman tarpeellista. Lapsia ei tule ottaa säilöön pelkästään maahanmuuttoon liittyvistä syistä. Näin selkeää ihmisoikeuksien loukkaamista ja hädässä olevien ihmisten kaltoinkohtelua maan raja-asemilla pidämme eettisesti tuomittavana.

Helsingissä 9.3.2017

Suomen Uskontojohtajat

Puheenjohtaja Yaron Nadbornik
Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto

Arkkipiispa Kari Mäkinen
Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko

Piispa Teemu Sippo SCJ
Katolinen kirkko Suomessa

Johtaja Atik Ali
Suomen Islam-seurakunta, USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja Isra Lehtinen
Suomen Islamilainen Neuvosto ry

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen
Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Amnesty International, Suomen osasto ry
Toiminnanjohtaja Frank Johansson

Ihmisoikeusliitto
Pääsihteeri Kaari Mattila

Suomen Pakolaisapu
Toiminnanjohtaja Annu Lehtinen

Pakolaisneuvonta
Toiminnanjohtaja Pia Lindfors

Helsingin Diakonissalaitos
Toimitusjohtaja Olli Holmström